Авторско право

„Грийнпийс Интернешънъл“ насърчава възпроизвеждането и разпространението на нашите материали, електронни продукти и/или услуги, включително името и логото ни. Въпреки това има ограничения във възможните случаи на използване и затова е важно да се знаят следните основни правила.

Принципни положения

Материалите на http://www.greenpeace.org са за свободна употреба за лични или образователни цели. Ако желаете да ползвате снимка на сайта ни с илюстративна цел в учебник или друга книга с образователна насоченост или да копирате статия в бюлетина на Вашата общност, няма нужда от запитване при условие, че сте прочели и се придържате към основните ни правила.

Изрично забраняваме употребата на който и да е материал на „Грийнпийс“ от този сайт и/или името и логото на „Грийнпийс“ за:

 

Поставяне на връзки към нашия сайт

Ще се радваме да споделяте линкове към нас и да подпомагате разпространението на информацията за нашите кампании за околната среда. Не е необходимо специално разрешение от екипа ни за това. Свободни сте да правите връзки към главния ни сайт или която и да е от тематичните области в него.

 

Логото на „Грийнпийс“

„Грийнпийс“, заедно с логото си, е международно регистрирана марка, принадлежаща на Съвета на Фондация „Грийнпийс“. Употребата на марката се разрешава при условие:

При използване на логото моля включвайте „Запазена марка на Съвета на Фондация „Грийнпийс“ в полето или на видно място в страницата.

Запазената марка е изключителна собственост на „Грийнпийс Интернешънъл“ и с употребата ѝ Вие се съгласявате, че по никакъв начин няма да регистрирате, заявявате за регистрация, или оспорвате същата. или да опитвате да я регистрирате, или да предизвиквате съмнение за това.

 

Статии и текст

Статиите и текстовете на „Грийнпийс Интернешънъл“ и на „Грийнпийс“ – България са свободни за лични или образователни цели. Моля включвайте бележки, поясняващи: „Източник: „Грийнпийс Интернешънъл“ (http://www.greenpeace.org/)“, „Грийнпийс“ – България (http://www.greenpeace.org/bulgaria)“ или съответния офис, който цитирате, и представяйте всеки пасаж с името на автора или авторска информация, съдържаща се в оригинала.

Статии и текстове на трети страни остават обект на интелектуална собственост или авторско право на тези източници, и разрешение за използване следва да се търси от тези оригинални източници.

 

Снимки/изображения

Когато няма налична информация за авторско право в придружаващ надпис или воден знак в снимката, принадлежността ѝ може да се намери посредством дясно кликване върху нея и избор на „Inspect“ (изследване) или „View Info“ (информация за изображението).

© = Всички права запазени за посоченото/ите лице/а. – Обяснения за другите символи или използвани лицензи и правата, произтичащи от тях, могат да бъдат намерени тук.

За достъп до изображения за сваляне и за всички търсения с лиценз или авторско право моля посетете media.greenpeace.org

За всяка друга употреба (напр. употреба на изображения за лични или корпоративни цели) изисквайте разрешение от „Медийната библиотека на Грийнпийс“. Използване с търговска цел на което и да е изображение на „Грийнпийс“ без разрешение представлява нарушение на авторските права и може да наруши други права.

Новинарски изображения с качество за репродуциране (размер ок. 8 мегабайта), разпространявани от „Грийнпийс“ към журналисти и агенции, са предвидени за употреба в рамките на 14 дни и архивиране и/или препродажба на тези изображения е строго забранена. След 14 дни се свържете с нас за лиценз.

 

Видео

Ползването на видео е обект на същите условия, както другите материали по-горе. Следва да се има предвид, че не всички наши видео материали са достъпни за сваляне.