Запитвания за България

Ако желаете да се свържете с нас за интервю по темите, по които работим в България, нуждаете се от допълнителна информация или от аудиовизуални материали, можете

да се обадите на +359 887 569 550
(само за медии)

или да пишете на адрес [email protected].

Свържете се с нас

Запитвания по европейски теми

По теми, пряко свързани с Европейския съюз, можете да потърсите Европейския екип на „Грийнпийс“ на

телефон +32 (0)2 274 1911

или на адрес
[email protected].

Европейски екип

„Грийнпийс Интернешънъл“

По въпроси, свързани с глобални теми, можете да се свържете с „Грийнпийс Интернешънъл“ на:

денонощната гореща линия +31 (0)20 718 2470

или на [email protected].

„Грийнпийс Интернешънъл“

Фото и видео архив

Ако се нуждаете от разрешение за използване на или достъп до визуални и аудиовизуални материали от Медийната библиотека на „Грийнпийс“ или имате нужда от помощ при използването на платформата, свържете се с нейния екип на

+31 (0)20 718 2115
или
[email protected]

от понеделник до петък, от 9:30 до 17:00, централно европейско време.

Достъп до Библиотеката