„Грийнпийс“ – България активно работи в посока излизане на страната от въглищната зависимост, в която се намира, и намаляване на въглеродните емисии и емисиите на вредни вещества, отделяни от топлоелектрическите централи (ТЕЦ). Въглищните топлоелектрически централи са най-големият източник на въглероден диоксид (CO2), произведен от човешка дейност, както и на вредни вещества като серен диоксид и живак. Това прави въглищата най-голямата заплаха, пред която климатът, природата и човешкото здраве са изправен днес. Като част от Коалиция за климата – България, ние участваме в разработването на политики и стратегии за защита на климата и справяне с последиците от климатичните промени.