Нашата визия

„Грийнпийс“ – България води кампания за насърчаване на възобновяемите енергийни източници като алтернатива на замърсяващите изкопаеми горива и участието на гражданите в този процес. Смятаме, че развитието на енергетиката в страната ни трябва да продължи в посока малки децентрализирани мощности от възобновяеми източници, които да се въвеждат на ниво домакинство, общност, малък бизнес и община.

Какво можеш да направиш?

#Въглища #ВъзобновяемаЕнергия #СмениЕнергията

Сложи край на зависимостта от въглищата

Направи нещо!

Задълбочен поглед

Новини от по темата