Добрият пример

Тук ще откриете добри примери на активисти, които са се обединили и заедно са започнали да променят средата около себе си. Също така ще намерите информация как да се включите към определена инициатива или да станете доброволец на „Грийнпийс“.

Нашата кампания

Последни новини

История

Атлас на пластмасата 2020 г. – факти и данни за света на синтетичните полимери

by „Грийнпийс“ – България

Представяме българското издание на Атлас на пластмасата – съвместен труд на международното гражданско движение Break Free From Plastic и фондация Heinrich Böll. Атласът разкрива множество непознати и тъмни страни на…

История

Предизвикателство „Покажи ни торбата“

by „Грийнпийс“ – България

По повод международния ден без найлонови торбички заедно с екологично сдружение „За Земята“, организирахме предизвикателството: „Покажи ни торбата, с което да покажем, че има различни и интересни заместители на така…

Съобщение за медиите

„Покажи ни торбата“ зове за амбициозни цели срещу еднократната пластмаса

by „Грийнпийс“ – България

Този юли Денят без пластмасови торбички е по-специален – остава точно една година до влизането в сила и у нас на общоевропейските ограничения за някои видове еднократна пластмаса. От българското…