Сложи край на зависимостта от въглищата

Изкопаемите горива замърсяват почвите, водите, въздуха и ускоряват промените в климата. Една трета от всички емисии въглероден диоксид идват от горенето на въглища, а почти 40% от световната енергия се произвежда от изкопаемото гориво.