ПРОБЛЕМЪТ

България произвежда 40% от своята електроенергия от въглища и се подрежда на първите места по замърсяване на въздуха с фини прахови частици в Европа, един от основните причинители на респираторни заболявания. Наблюдава се и нова тенденция – изгаряне на отпадъци във въглищните топлоелектрически централи. То „обогатява“ допълнително въздуха с извънредни количества фини прахови частици, отровни газове, токсични метални съединения, канцерогенни диоксини и фурани, и други опасни вещества. Същевременно въглищната индустрия поставя хората, заети в нея, пред изкуствено създаден конфликт между зависимостта от препитание и желанието за добро здраве и чиста околна среда. Адекватна политика за преквалификация и предоставяне на възможности за алтернативна заетост в районите, силно зависими от въглищната индустрия липсва.

РЕШЕНИЕТО

Решението е във всички нас. Необходимо е да настояваме за правото си на здраве и адекватни социални възможности. Възможната алтернатива е в производството на енергия от възобновяеми източници и децентрализацията на енергийната система на страната. От една страна това не би могло да се случи без изготвянето на подходяща нормативна рамка, която да дава повече права на отделните хора, общности, общини и малкия бизнес, както и да предвижда програми за преквалификация на заетите в сектора и рекултивация на използваните земи. От друга страна ролята на гражданите в процеса и проявата на инициатива при издаване на комплексни разрешителни за работа на въглищните топлоелектрически централи и/или дерогации, подаването на сигнали при нарушения и настояването за повече права са ключови.

 

1
НЕ НА ИЗГАРЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ

През юли 2018 г. ТЕЦ „Бобов дол“ поиска разрешение за изгаряне освен на въглища и на биомаса, и отпадъци, но без да променя горивната си инсталация или да инвестира в нови модерни пречиствателни системи. Централата се нарежда сред главните виновници за високи нива на опасни вещества във въздуха в Европа.Жителите на община Бобов дол и най-вече тези на с. Големо село живеят в непосредствена близост до ТЕЦ „Бобов дол“Поискай от Изпълнителната агенция по околна среда и ресорния министър Нено Димов да не се горят отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“!

Пиши на Нено Димов!
2
ЗАЯВИ ПРАВОТО СИ НА ЧИСТА ЕНЕРГИЯ

Поискай от Министъра на енергетиката Теменужка Петкова да гарантира правото на гражданите сами да произвеждат необходимата им енергия от възобновяеми източници и да се застъпи за насърчаващи механизми, които да позволят на хората да произвеждат тази енергия в домовете, общностите и бизнеса си.

Пиши на Теменужка Петкова!
3
ЕНЕРГИЯ ОТ ПОКРИВА

Научи как можеш да се сдобиеш с фотоволтаична инсталация на покрива или балкона на блока, в който живееш. С помощта на нашия дневник – пътеводител ще разбереш през какви процедури трябва да преминеш, от какви документи се нуждаеш и колко време би било необходимо, за да поставиш собствена инсталация за възобновяема енергия.

Разбери как! ОПРАВИ
1 НЕ НА ИЗГАРЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ

През юли 2018 г. ТЕЦ „Бобов дол“ поиска разрешение за изгаряне освен на въглища и на биомаса, и отпадъци, но без да променя горивната си инсталация или да инвестира в нови модерни пречиствателни системи. Централата се нарежда сред главните виновници за високи нива на опасни вещества във въздуха в Европа.Жителите на община Бобов дол и най-вече тези на с. Големо село живеят в непосредствена близост до ТЕЦ „Бобов дол“Поискай от Изпълнителната агенция по околна среда и ресорния министър Нено Димов да не се горят отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“!

Пиши на Нено Димов!

Поискай от Министъра на енергетиката Теменужка Петкова да гарантира правото на гражданите сами да произвеждат необходимата им енергия от възобновяеми източници и да се застъпи за насърчаващи механизми, които да позволят на хората да произвеждат тази енергия в домовете, общностите и бизнеса си.

Пиши на Теменужка Петкова!

Научи как можеш да се сдобиеш с фотоволтаична инсталация на покрива или балкона на блока, в който живееш. С помощта на нашия дневник – пътеводител ще разбереш през какви процедури трябва да преминеш, от какви документи се нуждаеш и колко време би било необходимо, за да поставиш собствена инсталация за възобновяема енергия.

Разбери как! ОПРАВИ