Нашата мисия

Нашата цел е да създадем зелен и мирен свят, където животът може да процъфтява. Това означава, че ние работим, за да:
спрем затоплянето на планетата над 1.5ºC, за да се предотвратят най-катастрофалните ефекти от климатичните промени;
опазим биоразнообразието във всичките му форми;
покажем обема на свръхпотреблението и да се научим да живеем според наличните ресурси на нашата планета;
подкрепяме възобновяемата енергия като решение, което може да движи света;
пазим мира, глобалното разоръжаване и ненасилието.  


Основните ни ценности

Лична отговорност и ненасилие. Основа за действията ни е съвестта. Това означава, че сме отговорни за действията си, включително и в лично качество. Посветени сме на мирния път, всеки в акциите на „Грийнпийс“ е обучен на ненасилие.
Независимост. Не приемаме пари от правителства, корпорации или политически партии. Индивидуални дарения, както и грантове от фондации, са единственият ни  източник на финансиране.
„Грийнпийс“ няма постоянни приятели или врагове. Ако вашето правителство или компания търсят промяна, ще работим с вас, за да постигнете целите си. При обръщане на курса ще се върнем обратно. От значение са делата, не думите.
Подкрепа на решения. За нас не е достатъчно само да посочим с пръст; ние развиваме, провеждаме изследвания и подкрепяме конкретни стъпки към зелено и мирно бъдеще за всички нас.


Принципи на финансиране

В „Грийнпийс“ се гордеем, че работата ни се финансира почти изцяло от дарения на страстни личности по целия свят, грижещи се за планетата и желаещи да ни помогнат в промяната, както и от грантове на частни фондации, споделящи нашите възгледи.
Нашата независимост е жизнено важна за нас, за да можем да бъдем ефективни в кампаниите си, затова тя е и нашият основен принцип в набирането на средства. Не приемаме финансиране от правителства, корпорации, политически партии или междуправителствени организации.

Разглеждаме внимателно всяко голямо частно дарение, за да определим дали има нещо, което би могло да компрометира независимостта ни, целостта ни или да ни отклони от приоритетите на кампаниите ни. Ако намерим нещо, тогава ще откажем или върнем дарението.

Чрез даренията си към нас хората могат да застанат заедно с нашите активисти в кампаниите ни и да подпомогнат така нужната промяна. Поради това е така важно да се отнасяме с полученото от поддръжниците на „Грийнпийс“ с уважение и отговорност и да ги използваме за създаване на възможно най-широкото въздействие в кампаниите си, а също и когато инвестираме в още фондонабиране.

Затова винаги ще се стремим да търсим баланса между разход и резултат, за да постигнем най-добрата стойност за поддръжниците и сме горди да представим детайли за разходите ни по фондонабирането ясно между годишните отчети на всеки един офис на „Грийнпийс“. Затова и всички методи за фондонабиране, които използваме, следват не само вътрешните ни принципи, но също и професионалните кодове (включително на поведение) и приетите добри практики във всяка страна, в която работим.

Ако поддръжникът ни е особено запален в конкретна област от работата ни и ни помоли да използваме дарението за тази специална цел, се стараем да уважим молбата му.
Понякога молим поддръжниците ни да дарят за конкретен проект или кампания. Когато донорите ни очакват парите им да бъдат насочени по този начин, използваме познат счетоводен метод за проследяване на даренията и докладваме колко средства са привлечени и колко – похарчени.


Прозрачност и отчетност

„Грийнпийс“ работи активно за осигуряването на прозрачност и публична отчетност в кампаниите си, фондонабирането си и практиките си за управление на финансите.
„Грийнпийс“ е член на „Accountable Now“ – платформа за международни граждански организации. Заедно се стремим да бъдем прозрачни, отговорни пред заинтересованите страни и фокусирани върху постигането на въздействие. Подписали сме 10 глобално приети документа Accountability Commitments и се стремим към уважение на човешките права, независимостта и етичната и професионална работа.

Ежегодно „Грийнпийс“ подготвя публични доклади относно нашето икономическо, екологично и социално представяне според докладната рамка на „Accountable Now“ към Независимия панел за преглед. Научете повече за нашата работа и отговорност към нашите заинтересовани страни в нашите Отчетни доклади.