„Грийнпийс“ е мрежа от организации, състояща се от „Грийнпийс Интернешънъл“ и 27 национални и регионални организации на „Грийнпийс“, всяка от които е отделен и независим субект.

Съдържанието на всяка подсекция на greenpeace.org е публикувано и управлявано от съответната организация. Страниците, чиито адрес започва с http://www.greenpeace.org/bulgaria, например, са под редакторския контрол на „Грийнпийс“ – България. За въпроси, коментари или други отзиви можете да се свържете с НАС. Можете да видите в URL или в горната част на всяка страница в секцията на коя единица се намирате.

За удобство този сайт и други публикации понякога използват просто „Грийнпийс“, когато става дума за една или повече организации от мрежата. По подобен начин местоименията „ние“, „нас“ и „наш“ могат също да се отнасят и до други организации в мрежата на „Грийнпийс“ и съответния им екип, активисти и доброволци. Национални и/или регионални офиси на организацията понякога се назовават като „офиси“ (въпреки че отделна организация може да има повече от 1 физически офис).