Otklon od jednokratnog – Vodič za provedbu Direktive o plastici za jednokratnu uporabu namijenjen nacionalnim donositeljima odluka daje preporuke za njenu kvalitetnu i ambicioznu provedbu

Zagađenje na otoku Pašmanu © Matej Kožić

Direktiva o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, koju se često naziva Direktivom o plastici za jednokratnu uporabu, stupila je na snagu 2. srpnja 2019. godine. Cilj joj je riješiti problem onečišćenja plastikom za jednokratnu uporabu (i ribolovnim alatom), predmetima koje se najčešće pronalazi na europskim plažama.

Direktivom se traži prelazak s plastike za jednokratnu uporabu prema višekratnim proizvodima i sustavima. Obuhvaća niz mjera javne politike vezanih uz plastične predmete za jednokratnu uporabu, uključujući tržišna ograničenja, smanjenje potrošnje, zahtjeve u pogledu dizajna, skupljanja i označavanja te programe proširene odgovornosti proizvođača, ovisno o artiklu i dostupnim alternativama.

Otklon od jednokratnog -Vodič za provedbu Direktive o plastici za jednokratnu uporabu namijenjen nacionalnim donositeljima odluka:

  • prikazuje ključne elemente Direktive o plastici za jednokratnu uporabu,
  • daje preporuke kako nacionalni donositelji odluka mogu najbolje provesti njezine odredbe o plastici za jednokratnu uporabu te
  • ističe primjere dobre prakse.

Publikacija je rezultat zajedničkih napora globalnog pokreta Break Free From Plastic i saveza vodećih europskih udruga Rethink Plastic.

Vodič smo poslali Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te pozvali na što skoriju, kvalitetniju i ambiciozniju provedbu Direktive. Važno je da provedba nadiđe minimalne obaveze i pokaže na djelu kako je došlo vrijeme da stanemo na kraj onečišćenju plastikom, čime šaljemo snažnu poruku u razdoblju predsjedanja Europskom unijom.

Vodič za provedbu Direktive o jednokratnoj plastici