Stížnost do Bruselu na jednání Polska, v souvislosti s pokračující těžbou v hnědouhelném dole Turów, poslala po Libereckém kraji také německá strana. Stížnost odeslala iniciativa sdružující  zástupce okresního města Žitava (Zittau), společně s členy saského parlamentu, města Zhořelce (Görlitz) a s místními občany. 

Proti rozšíření dolu od začátku demonstrují i němečtí občané.

Iniciativa dává za pravdu dosavadním českým snahám o zastavení těžby na dole Turów a je spojená s výzvou německé vládě, aby se postavila za své občany a připojila se k České republice v řízení proti Polsku. Podobně jako česká stížnost se i ta německá věnuje zejména dopadům těžby na podzemní vody a s tím souvisejícím propadům terénu a škodám na nemovitostech, společně s porušením procesních práv německých obyvatel. 

Propadne se řeka Nisa?

V Žitavě, která je dolu na polském výběžku z německých měst nejblíž, mají obavy nejen z poklesu hladiny podzemní vody, ale také z možného propadu půdy na žitavském území. Na to, že se do dolu Turów může propadnout řeka Nisa, upozornila analýza německého geologa Ralfa Kruppa, která i při příznivějším průběhu odhaduje jen v městě Zittau další klesnutí terénu v rozmezí 36 – 72 cm.

S pokračující těžbou je pak spojeno také zhoršení kvality vody, hluk, znečištění ovzduší i ničení historických památek. Inicativa si stěžujeytýká také na chybějící posouzení vlivu těžby na klima a opomenutí kumulativního dopadu přilehlé elektrárny. Upozorňuje také na chybějící plán rekultivace, kdy obecně uváděné zatopení dolu by dle posudku trvalo více než 100 let. 

Za německé podatele vystoupil na tiskové konferenci zástupce saského parlamentu Daniel Gerber a řekl: „Rozhodnutí podat stížnost k Evropské komisi pro mě nebylo snadné. Nesu však odpovědnost za všechny občany Saska a musím odvrátit škody, které nám hrozí. Porušování evropského práva Polskem, které potvrdila Evropská komise, má i pro Sasko zásadní význam. Nelegálně provozovaný hnědouhelný důl na prahu s Německem negativně ovlivňuje naše města a životní prostředí.“

Společně proti porušování evropského práva

Podatelé německé stížnosti protestují mimo jiné i proti porušování stejných procesních práv, k jakému došlo také u obyvatel Libereckého kraje a ČR. Ani oni se nemohli účinně účastnit povolovacích řízení a bránit se proti vydanému rozhodnutí o prodloužení těžby.

Ve stížnosti je konstatováno porušení obdobných směrnic, které u Evropské komise namítal Liberecký kraj a později také Česká republika, zejména směrnice o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), směrnice o vodách, směrnice o odpovědnosti za škody na životním prostředí a Smlouvy o EU. 

Stížnost podpořila také zelená europoslankyně ze Saska Anna Cavazzini. „Je důležité, že se obyvatelé Saska obracejí s touto stížností přímo na EU. Zejména v příhraničních regionech je evropské právo důležitým nástrojem k ochraně občanů. Emise a znečištění vody a ovzduší nekončí na státních hranicích,“ řekla.