Jak ovlivňuje klimatická změna migraci? Co vlastně taková migrace znamená a jak se může vypadat? A jsme již v současnosti svědky migrace, které je ovlivněna klimatickou změnou? 

Na tyto a další otázky odpovídal 28. ledna 2021 Tomáš Jungwirth, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky/Association for International Affairs, kde vede klimatický tým. 

Tomáš Jungwirth se zabývá výzvami spojenými se změnou klimatu, migrací a uprchlictvím, a také sleduje dění ve státech západního Balkánu. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, následně studoval demokracii a lidská práva na univerzitách v Bologni a Sarajevu. Naposledy strávil půl roku na stipendijním pobytu na Evropském univerzitním institutu ve Florencii, kde se intenzivně věnoval problematice klimatické mitigace a adaptace v mezinárodních souvislostech.