Graffiti je fenomén, se kterým jsou spojováni jak umělci, tak vandalové a má své příznivce i odpůrce. Malba, která vznikla před několika dny na tzv. legální zdi ve Vršovicích je však jednoznačným příkladem toho, jak daleko a zároveň blízko vedle sebe stojí ti, kteří vytvářejí umění ve veřejném prostoru a vandalové, jejichž smyslem je jen ničit. Zatímco však jména autorů oné nástěnné malby s jasným poselstvím – Vánoce by neměly být oslavou konzumu – známe, vandal zůstává pochopitelně v anonymitě. „Malbu jsme pojali koncepčně jako rozdíl a kontrast mezi dvěma způsoby slavení Vánoc – jeden jako oslava konzumu spojená se zbytečným plýtváním a nakupováním nepotřebných věcí a druhý jako poklidné trávení času s blízkými lidmi oproštěné od materiálních požitků,” říkají autoři malby Lukáš Cinkanič a Zuzana Vepřeková. Oba studují na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru grafika a oba spojili své síly s neziskovou organizací Greenpeace, aby prostřednictvím svého uměleckého díla upozornili na neblahý trend plýtvání.  

Nástěnná malba ve Vršovické ulici ještě bez podpisu neznámého vandala (c) Greenpeace ČR

Během svátků se vyprodukuje až o 30 % více odpadu a každé Vánoce je po celém světě pokáceno až 120 milionů stromů, což vede k rozsáhlému odlesňování a uvolňování CO2. Jako zdánlivě k přírodě ohleduplnější variantu  tak dnes lidé volí stromky v květináčích, jenže ty často svátky nepřežijí, uhynou a nakonec se stejně vyhodí. Nejdelší životnost mají tak zatím stále plastové stromky, které obsahují nebezpečné těžké kovy, nedají se dost dobře recyklovat a zanechávají za sebou ropnou stopu. Z hlediska ekologie a udržitelnosti tak nelze doporučit ani jednu z variant. Navíc velké vánoční stromky, které jsou ověnčeny světelnými řetězy, aby dělaly parádu na našich náměstích, v ulicích i v obchodních centrech, často svítí nepřetržitě ve dne v noci po celou dobu vánočních svátků až do Nového roku, což není zrovna úsporné. Podle údajů Střediska pro globální rozvoj by dokonce energie, kterou spotřebují některé vyspělé státy na svou světelnou vánoční výzdobu dokázala pokrýt celoroční spotřebu energií chudých zemí. Například Spojené státy na vánoční světla využijí každoročně přibližně 6,6 miliardy kilowatthodin, zatímco země jako Salvador nebo Etiopie spotřebují za celý rok asi 5,3 miliardy kWh.

Malba s autogramem vandala již druhý den po svém vzniku (c) Greenpeace ČR

Otázkou zůstává, jestli potřebujeme tak nákladnou a k planetě nešetrnou dekoraci, abychom se dokázali naladit na adventní čas a oslavit společně Vánoce. Já bych řekla, že se můžeme ve svém soukromém i veřejném prostoru cítit svátečně každý den, pokud o něj budeme pečovat s láskou, úctou a respektem. Je ve veřejném zájmu chránit naše životní prostředí a lesy, které nejsou jen zásobárnou dřeva, ale především jsou součástí krajiny, kde pomáhají zadržovat vodu a zajišťují biologickou diverzitu. A stejně tak je v našem zájmu starat se o veřejný prostor ve městech, abychom z něj vytvořili místo, kde rádi trávíme čas a potkáváme se s lidmi. Nástěnná malba na tzv. legální zdi naproti místní škole ve Vršovické ulici měla kolemjdoucím připomínat původní smysl Vánoc, jenže byla zničena již druhý den po svém vzniku. Nápisy, které po sobě vandal nechal, nemají žádný smysl ani estetickou hodnotu a lze z nich vyčíst pouze to, že si jejich autor chce prostor na zdi přivlastnit za každou cenu bez ohledu na okolí. Možná bychom tedy mohli velké finanční částky investovat do lepší ochrany naší přírody a ve městech dát větší prostor umělcům a menší šanci vandalům, abychom v budoucnosti nežili jen na hromadě odpadků mezi plastovými vánočními stromky s kýčovitým motivem.