Ve čtvrtek 3. února 2022 česká vláda v čele s premiérem Fialou tajně podepsala dohodu s Polskem o dole Turów. Podpis smlouvy je bezohledný krok vůči českým občanům, kterým kvůli hnědouhelnému lomu mizí voda ze studní a brzy budou bez vody. Proč je takové hodnocení na místě a proč je podpis této dohody první velkou ostudou české vlády?

Smlouva nechrání českou vodu! 

První a nejzásadnější problém smlouvy je skutečnost, že nechrání zásoby české vody, které důl Turów vysává. Opatřením, který má odtoku vody zabránit, je podzemní stěna, kterou nyní buduje provozovatel dolu – těžební firma PGE. O funkčnosti stěny však v minulosti pochybovala Česká geologická služba a z nově získaných polských dokumentů vyplývá, že tento účel nebude plnit ani podle samotné PGE. Podpis smlouvy tak zpečetil ztrátu pitné vody tisícům lidí v Libereckém kraji, nemluvě o jejím nedostatku v samotné krajině.

Česká republika navíc naprosto ustoupila Polsku v časovém horizontu dohledu Evropského soudu na plnění smlouvy. Dohled ve smlouvě je jen na 5 let, tedy do roku 2027, ale těžit se plánuje do roku 2044.

Schvalování smlouvy je absurdní a netransparentní! 

Smlouva byla schválena tajně vládou a ve čtvrtek 3. února podepsána premiérem. Okolnosti přijetí smlouvy byly podle Greenpeace skandální. Podle informací v médiích byla dohoda schválena českou vládou na její středeční schůzi. Jednání o dohodě ale nebylo na programu vlády a nikdo z ministrů a ministryň o schválení dohody neinformoval ani po skončení schůze. Druhý den ráno přijel smlouvu do Prahy podepsat polský premiér. 

Nebyla to jen média a veřejnost, kdo o neplánovaném a tajném podpisu smlouvy nevěděl. Netušili nic ani poslanci vládní koalice. A jejich reakce nejsou naplněny optimismem a nadšením.

Český premiér hraje podle polských karet!

Polsko v povolování rozšiřování těžby nerespektovalo evropské právo a pošlapalo práva českých občanů, což potvrdila Evropská komise a generální advokát Evropského soudu. Polsko odmítá respektovat rozhodnutí Evropského soudu, takže bude muset platit 68 milionů eur jako pokutu. Nikdy nenabídlo Česku jakýkoli skutečný ústupek, například omezení těžby prostorové nebo časové. Je tedy otázka, zda Polsko vůbec plánuje smlouvu dodržovat, jak by se dodržování smlouvy vymáhalo a proč Česko podporuje Polsko v protiprávním konání.

Naši pozici ve sporu podpořila EU i polské soudy. Generální advokát Soudního dvoru EU vyjádřil souhlas s českou žalobou a spor by tak Česká republika vyhrála. Dva dny před podpisem smlouvy navíc rozhodl polský soud o zrušení okamžité vykonavatelnosti EIA. Důl tak nemůže získat legálně povolení k těžbě, současná těžba tedy probíhá nelegálně. Podpisem smlouvy hodil český premiér argumenty v náš prospěch přes palubu. 

Česká vláda maximálně ustoupila Polsku. Tajně a rychle přijala dohodu, Polsko již nemusí platit pokuty za nedodržování rozhodnutí soudu, ale kromě toho přijala ještě další ústupky z již tak slabé dohody. 

Smlouvou se přitom Česká republika zavázala ke stažení žaloby u Soudního dvora Evropské unie, a to ihned po přijetí finančních kompenzací dojednaných v dohodě. 

Ještě jedna absurdní perlička na konec – Česká vláda má ochranu vody v programovém prohlášení, ale nezabrání ztrátě vody pro tisíce lidí na Liberecku.

Co dál 

Právě analyzujeme aktuálně zveřejněnou smlouvu. Zvažujeme také podání stížnosti k Evropské komisi na jednání české vlády, která zcela protiprávně sjednala dohodu, co vůbec nechrání české zájmy, českou vodu a ještě tají informace. Analyzujeme i další možnosti postupu.