„Aktivisté vylezli na komín uhelné elektrárny, pověsili transparent z uhelného rypadla, několik stovek jich napochodovalo do lomu a zablokovali ho, na člunech přijeli k lodi, přivážející ropu a něco na ni napsali, přivázali se ke stromům v lese řetězy nebo si sedli na přechod na silnici, po které jezdí auta a autobusy.“ Možná jste se s těmito akcemi už setkali, viděli je v televizi nebo o nich slyšeli. Ačkoliv jsou to vše tzv. nenásilné přímé akce, které patří do palety našich aktivit, ne za všemi stojí právě Greenpeace.

Jak to má ale obyčejný člověk poznat? Připravili jsme pro vás přehledný návod.

Přímá akce Greenpeace v uhelném dole. (c) Ibra Ibrahimovič / Greenpeace

Naše akce JSOU

 • vždy striktně nenásilné. Neubližujeme lidem ani zvířatům, ani neničíme bezúčelně majetek. Každý člověk, který se jich účastní, je v nenásilí vyškolen.
 • prostředek k rozpoutání chybějící diskuze. Skrz svoji nepřehlédnutelnost vyvolávají veřejnou debatu o ignorovaném problému a zvou k řešení všechny aktéry společnosti.
 • cílené proti viníkům, kteří aktivně a vědomě poškozují životní prostředí nebo proti lidem, kteří rozhodují v jejich prospěch, případně politikům, kteří problémy neřeší
 • pořádány v místech, kde environmentální destrukce přímo probíhá (uhelný lom, prales, továrna, volné moře…) nebo kde se o ní rozhoduje (vládní budovy, sídla firem nebo místa jejich jednání či podnikání…).
 • součástí našich kampaní, na kterých dlouhodobě pracujeme a za kterými stojí promyšlená strategie, a které mají své cíle. 
 • bezpečné pro všechny zúčastněné. Zdraví všech bez výjimky je pro nás na prvním místě.

Naše akce NEJSOU

 • nikdy mířeny proti běžným lidem, kteří se například pohybují po městě kvůli svým každodenním povinnostem a kteří jsou často oběťmi, stejně jako zkoušená příroda. S lidmi, ať už jde o širokou veřejnost nebo pracovníky a pracovnice odvětví, která za škodami na přírodě stojí, chceme vést dialog, zapojovat je a spolupracovat na řešení. Nechceme jim necitlivě zasahovat do jejich životů ani je obviňovat ze špatného stavu životního prostředí.
 • nikdy mířeny proti policii. Cílem není vyvolat konfrontaci s policií nebo se nechat zatknout. Vědomým překračováním některých zákonů upozorňujeme na problémy, které se týkají ochrany přírody a klimatu.
 • nikdy anonymní. Každý člověk, který se jich účastní, to dělá s vědomím, že za to může nést právní odpovědnost a nebojí se ukázat svou tvář a říci své důvody. Všichni zapojení jsou také viditelně označeni logem Greenpeace. Naše akce nejsou vždy legální, věříme ale, že jsou vždy legitimní. 
 • nikdy pořádány ve jménu lidí, kteří s konkrétní podobou přímých akcí nesouhlasí. Chceme-li akcí zesílit hlas poškozených lidí, komunit nebo skupin, neděláme to bez toho, aniž ti by s tím souhlasili.
Akce Greenpeace na balkoně ministerstva průmyslu a obchodu © Zuzana Havlínová / Greenpeace

Co se akcemi dokázalo změnit?
Úspěšné kampaně a vítězství, kterých se za 50 let působení Greenpeace, ale i dalších organizací a hnutí podařilo dosáhnout, mají jedno společné. Vždy šlo o kombinaci různých taktik a aktivit od osvěty, expertní činnosti, lobbingu a právních nástrojů přes legální demonstrace a protesty, mediální komunikaci, psaní firmám a politikům až po zmíněné nenásilné přímé akce. Zároveň bylo tajemstvím úspěchu i zapojení pestré palety spolupracujících aktérů od dalších neziskových organizací, místních lidí včetně obcí a jejich starostů a starostek přes odborníky a odbornice, vědce a vědkyně až po běžné lidi, kteří se do úsilí ve svém volném čase různou formou zapojili.

Z mnoha úspěchů kampaní Greenpeace můžeme jmenovat například

 • konec plánů Shellu na těžbu ropy v Arktidě
 • zákaz používání ftalátů v PVC hračkách
 • zákaz používání bisfenolu v kojeneckých lahvích
 • zákaz ukládání jaderného odpadu do moří
 • ukončení testů jaderných zbraní ve většině zemí světa
 • ukončení komerčního lovu velryb
 • schválení globální smlouvy o ochraně Antarktidy
 • evropský zákaz dovozu nelegálně vykáceného dřeva
 • kampaň proti prolomení územních ekologických limitů těžby uhlí u Horního Jiřetína na Mostecku
 • stanovení plánu na konec uhlí v Česku na rok 2033

Další úspěchy naleznete zde.

O tom, jak přímé akce mění svět, se můžete více dočíst v tomto článku, kde najdete také záznam z panelové debaty na toto téma z projektu Akademie. A pokud máte zájem zapojit se přímo do našich aktivit, připojte se mezi naše dobrovolnice a dobrovolníky.