Do mezinárodní klimatické konference COP 27 zbývají dva týdny. Je to významná mezinárodní událost, která je synonymem pro globální řešení změny klimatu – ale co přesně se skrývá pod akronymem COP a může vůbec pomoci vyřešit nejnaléhavější globální problémy životního prostředí?

Konference Organizace spojených národů o změně klimatu (COP) se koná každý rok od roku 1995. Tyto dvoutýdenní summity dávají především prostor světovým vůdcům, politikům, odborníkům a celé řadě dalších lidí k diskusi o klimatické krizi a jejich řešení na globální úrovni. Na konferencích se setkávají ti, kteří před 30 lety podepsali Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC) – mezinárodní smlouvu o životním prostředí zabývající se změnou klimatu a jejími dopady. Každý rok se zástupci 198 signatářských zemí scházejí, aby projednali opatření, která se týkají adaptace a mitigace změny klimatu na konferenci smluvních stran COP. 

Poslední COP 26 se konal minulý rok ve skotském Glasgow. Výsledkem konference byl Glasgowský pakt o klimatu. Ten od signatářských zemí požaduje, aby do konce roku 2022 přehodnotili a především posílili své klimatické závazky, národně stanovené příspěvky (NDCs) pro omezení globálního oteplování na úrovni 1,5 °C. Pakt byl první klimatickou dohodou, která ve svém textu zmiňuje přímo omezení využívání uhlí. Na nátlak zemí závislých na uhlí, včetně Indie a Číny, se však závazek “postupně ukončit” využívání uhlí ve finálním textu změnil na závazek “postupně omezit” využívání uhlí, což dává zemím prostor pro manévrování. 

Změnu klimatu můžeme stále zastavit

COP 27 bude z tohto pohledu zásadní, protože se na něm bude sledovat, zda jednotlivé země skutečně dosáhly pokroku v oblasti změny klimatu a udržení růstu teploty na 1,5 °C, jak vyplývá ze závazků Pařížské klimatické dohody přijaté na COP 21 v roce 2015. Jedním z dalších závazků z Paříže byla příprava adaptace na nevyhnutelné dopady klimatické změny. Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), ve své poslední zprávě zveřejněné na začátku tohoto roku zdůraznil, že překročení globálního oteplení o více než 1,5 °C, a to i dočasně, přinese dramatické a nevratné změny, které zvýší nerovnost ve světě a téměř znemožní udržitelný rozvoj. Ukázaly také, že současný vývoj lze stále ještě změnit prostřednictvím rychlé a významné změny, která umožní dosáhnout cíle Pařížské klimatické dohody.  

Předání petice Spolu pro klima (c) Greenpeace – Jakub Šedý

Z pohledu vysoké priority COP 27, na kterém bude Česko jako předsednická země reprezentovat stanovisko EU, je poněkud nešťastné, že nemáme ministra nebo ministryni životního prostředí, který by zde tuto roli vykonával. Odstupující ministryně Anna Hubáčková v pondělí stále vedla radu ministrů životního prostředí EU, kde se schvalovala vyjednávací pozice EU na letošní klimatickou konferenci. Ani dnes není jasné, kdo bude tento mandát za Česko vykonávat v Egyptě.

EU může v čele s Českem zvýšit tlak na klimatické cíle

Listopadový COP27 je historicky druhá klimatická konference v Africe od COP 22, která se konala v Maroku v roce 2016. Proto je důležité, aby se v tomhle kontextu věnovala pozornost klimatické spravedlnosti a to prostřednictvím zřízení a uplatňování nástroje pro financování ztrát a škod způsobených dopady klimatické změny, kterými nejvíce trpí země globálního jihu. Tento nástroj by měl podle závazků přerozdělovat částku ve výši 100 miliard ročně.

V současné době je jasné, že evropské ani celosvětové cíle pro snižování závislosti na fosilních palivech a produkci emisí skleníkových plynů nedosahují ambice potřebné pro udržení globálního oteplování na úrovni 1,5 ˚C, ale směřují spíše k oteplení 2,5 – 3˚C. Pro dosažení klimatických cílů jsou potřebná celosvětová opatření a spolupráce všech zúčastněných stran. Evropská unie má právě nyní, v čele s Českem, v globálním měřítku jako klimatický lídr možnost podílet se na zvýšení tlaku pro rychlejší jednání na klimatické konferenci COP27, která může a musí urychlit globální snižování emisí.

Předali jsme výzvu #SpoluProKlima na ministerstvu

V pátek 19. října jsme předali výzvu hnutí Spolu pro klima do rukou ředitele odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí Pavla Zámyslického výzvu  #SpoluProKlima, kterou podepsalo přes 55 tisíc z vás. Právě tato výzva obsahovala body, které by naše vláda prosazovat z pozice předsednické země EU na klimatickém COPu.