Ruská invaze a zničení hráze ukrajinské přehrady Kachovka jsou důvody, proč se Greenpeace ve střední a východní Evropě obrací na veřejnost se silným odsouzením a výzvou k okamžitému zastavení této katastrofy. Ničení přehrady má obrovský dopad na životní prostředí a lidské životy v jižní Ukrajině, která je již 15 měsíců vystavena válce.

Tato rozsáhlá ekologická katastrofa má vážné následky včetně zásobování vodou milionů lidí a zemědělství v regionu. Záplavy mají vliv také na křehké ekosystémy, národní parky a černomořskou biosférickou rezervaci. V neposlední řadě je v důsledku útoku ohrožena bezpečnost Záporožské jaderné elektrárny. Pokles hladiny vody v nádrži Kachovka může ovlivnit chladicí jezírko v jaderné elektrárně, což představuje potenciální jadernou hrozbu.

Už v roce 2022 Greenpeace varovalo před vojenskou hrozbou spojenou s ruskou invazí a poškozením Kachovské přehrady. Shaun Burnie, expert Greenpeace na jadernou energetiku, upozorňuje na nebezpečí a uvádí, že je nezbytné, aby ruská armáda okamžitě ukončila okupaci jaderné elektrárny a umožnila ukrajinskému personálu přijmout nezbytná opatření.

Podle informací od ukrajinského ministra životního prostředí Ruslana Strilece bylo do řeky Dněpr vylito nejméně 600 tun motorového oleje a hrozí další únik. Tato situace ještě zhoršuje již existující katastrofu a ohrožuje rostliny a živočichy v regionu. Vědci budou moci provést důkladné vyhodnocení po skončení záplav, kdy bude možné oblast posoudit.

Vyjadřujeme hluboké znepokojení nad tím, jak tato ekologická katastrofa postihne životy lidí a životní prostředí. Ruská invaze a okupace ukrajinského území jsou přímými příčinami této katastrofy. Je důležité upozornit na tyto události a naléhat na zastavení invaze, ochranu přehrady Kachovka a záchranné operace v postižených oblastech.

Greenpeace ve střední a východní Evropě vyzývá mezinárodní společenství, aby jednalo a přijalo opatření k ukončení této krize. Je nezbytné, aby Rusko okamžitě zastavilo invazi, opustilo Ukrajinu a umožnilo obnovu a ochranu životního prostředí v postižených oblastech. Greenpeace také požaduje, aby byly podniknuty nezbytné kroky k minimalizaci rizik spojených se Záporožskou jadernou elektrárnou a aby byla zajištěna její bezpečnost.

Záplavy a ničení přehrady Kachovka jsou nejen ekologickou katastrofou, ale také lidskou tragédií. Je důležité, aby se mezinárodní společenství postavilo proti této invazi a podpořilo Ukrajinu v obnovení a ochraně životního prostředí. Greenpeace bude i nadále sledovat vývoj situace a usilovat o ochranu přírody a lidských životů v této těžké době.