Zástupci Evropského parlamentu, členských států (Rada) a Evropské komise se nad ránem dohodli na finální podobě směrnice omezující znečištění z jednorázových plastů. Od jara 2021 tak bude v celé Evropě zakázáno nebo jinak omezeno 12 typů jednorázových plastů. Ty jsou zodpovědné za 85 % odpadu na evropských plážích a mořích. Ročně tam skončí až 500 tis tun plastového odpadu (to je 66 tisíc popelářských vozů).     

Lidé plastovým odpadem zamořili všechny kouty naší planety a nezbývá, než přijmout zásadní opatření, včetně tolik nepopulárních zákazů. Tato směrnice je vskutku historických počinem EU v boji s plastovým odpadem, který bude bezesporu inspirací pro celý svět.

End the Age of Single Use Plastics in Budapest. © Attila Pethe

Akce Greenpeace proti jednorázovému plastu v Maďarsku.

Zatímco většina bodů směrnice, kterou Komise představila letos v květnu, byla odsouhlasena Evropským parlamentem a Radou již letos na podzim, shodu na několika málo navržených opatřeních  nalezli vyjednavači až dnes nad ránem. Rada oproti Parlamentu požadovala snížení a oddálení cílů pro zpětný odběr plastových nádob do roku 2025 z 90 % na 75 %. Devadesátiprocentní cíl ve své podstatě znamená zavedení zálohového systému pro plastové láhve. Dále Rada požadovala snížení finanční odpovědnosti výrobců za své výrobky a  žádné závazné cíle pro recyklaci rybářského náčiní, kelímků a nádob na potraviny.

Výsledný kompromis dohodli vyjednavači až dnes v ranních hodinách a lze ho považovat za velký úspěch všech, kteří myslí boj s plastovým odpadem vážně, včetně více než 114 tisíc Čechů a Češek, kteří podpořili silnou směrnici v rámci kampaně Plast je past. Členským státům se nicméně podařilo prosadit oddálení 90% cíle pro zpětný sběr plastových nápojových obalů z roku 2025 do roku 2029. Cíl pro rok 2025 je jen 77 %, což může oddálit zavedení zálohového systému.

Smutnou zkušeností je i nepříliš ambiciózní pozice České republiky, které podle interních informací z jednání spolu s dalšími východoevropskými státy prosazovala zmírnění směrnice prakticky ve všech sporných bodech. Ministerstvo životního prostředí asi během vyjednávání zcela zapomnělo na svou vlastní kampaň  “Dost bylo plastu”, snad si na ni vzpomene při implementaci směrnice, která dává členským státům možnosti přijmout řadu dalších opatření v boji s plastovým odpadem. 

Směrnice by měla vstoupit v platnost na přelomu března a dubna 2019 a posléze budou mít členské státy dva roky na její implementaci. A právě v té době bude důležité, aby se směrnice promítla i do zákonů v České republice. Kampaň Plast je past proto nekončí a pokud chcete vidět pozitivní změny ve vašem okolí, podpořte Plast je past 2019