Evropa není největším znečišťovatelem plasty na světě, přesto jsou čísla její spotřeby zarážející. Navíc svůj plastový odpad masivně vyvážela po mnoho let do Číny a nyní ho vozí i do jiných zemí jihovýchodní Asie, kde není jistota, že se tento odpad nedostává do životního prostředí.

Každý rok se v EU spotřebuje :

 • 580 miliard plastových cigaretových filtrů
 • 46 miliard plastových lahví na nápoje
 • 2,5 miliardy nádob na potraviny
 • 16 miliard plastových kelímků na kávu
 • 36,4 miliardy plastových brček
 • Skoro 80 % všech vyrobených plastů končí na skládkách nebo v přírodě

Recykluje se méně než 30 % evropských plastových odpadů, přičemž 40% z nich je vyváženo, zejména do Asie. Zbytky rybářských zařízení jako sítě a lana, patří mezi deset nejčastějších odpadků na plážích (27% z celkového počtu). Brčka na pití, které vydaly restaurace rychlého občerstvení v EU za jeden rok, by položené za sebou desetkrát dosáhly na Měsíc a zpět.

Product Shot of Plastic Items. © Fred Dott

Jednorázové plasty v Evropě končí.

Evropská unie ale právě dnes schválila směrnici, která má jednorázové plasty v Evropě drastickým způsobem omezit. Kromě přísných zákazů deseti nejčastějších a nejproblematičtějších plastů, k nimž většinou existují reálné neplastové alternativy, nabízí nová směrnice celou řadu systémových změn, které jsou tolik potřebné. Díky nim by mohla Evropa již během několika let ukazovat cestu a nabízet osvědčená řešení i dalším státům světa, především těm, které znečišťují životní prostředí plasty nejvíce.

Hlavní opatření směrnice:

 • Zákaz některých plastových výrobků:  Zákaz se bude vztahovat na plastové vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka, boxy na jídlo a pití z polystyrenu nebo výrobky z tzv. oxo plastů, míchátka a tyčky k balónkům, které budou muset být vyráběny výlučně z udržitelnějších materiálů.
 • Cíle snížení spotřeby: Členské státy budou muset omezit používání plastových nádob na potraviny a nápojových kelímků. Mohou například stanovit vnitrostátní cíle pro snižování spotřeby, poskytovat v místě prodeje alternativní produkty nebo zajistit, aby plastové výrobky na jedno použití nebyly nabízeny bezplatně.
 • Povinnosti pro výrobce: Výrobci se budou podílet na nákladech spojených s nakládáním s odpady, s úklidem a také s osvětovými opatřeními, pokud jde o nádoby na potraviny, sáčky a obaly (např. od bramborových lupínků a cukrovinek), nápojové obaly a kelímky, tabákové výrobky s filtry (např. cigaretové nedopalky), vlhčené ubrousky, balónky a lehké plastové tašky. Dostanou také pobídky k vývoji méně znečišťujících alternativ k těmto produktům.
 • Požadavky na označování: Některé produkty budou muset mít jasné a standardizované označení, které bude obsahovat návod, jak se má odpad odstraňovat, a informace o negativním dopadu výrobků na životní prostředí a o přítomnosti plastů v nich. Jedná se o hygienické vložky, vlhčené ubrousky či balonky.
 • Osvětová opatření: Členské státy budou povinny zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativních dopadech vyhazování plastů na jedno použití a rybolovných zařízení a také o dostupných systémech pro opětovné použití a možnostech nakládání s odpady ze všech těchto výrobků.
 • Cíle v oblasti sběru: Členské státy budou povinny do roku 2025 zajistit sběr 77 % a do roku 2029 90 % jednorázových plastových lahví od nápojů, například prostřednictvím systémů vratných záloh a musí zajistit, aby plastové lahve byly do roku 2030 alespoň z 30 % vyrobeny z recyklovaného plastu.
Snížení spotřeby Omezení trhu (zákaz) Redesign výrobků Označování výrobků Rozšířená odpovědnost výrobce Cíl pro oblast tříděného sběru Osvětová opatření
Nádoby na potraviny X X X
Nápojové kelímky X X X
Vatové tyčinky X
Příbory, talíře, míchátka, brčka X
Tyčky k balónkům X
Balónky X X X
Sáčky a balení X X
Nádoby, uzávěry a víčka X X X
Nápojové lahve X X X X
Filtry tabákových výrobků X X
Vlhčené ubrousky X X X
Hygienické vložky X X
Plastové tašky X X
Lovná zařízení X X
Boxy (polystyren) x
OXO plasty x