Greenpeace ve spolupráci s experty z Aliance pro energetickou soběstačnost připravilo “Průvodce samovýrobou energie krok za krokem”, který je zdarma ke stažení na stránce www.domacielektrina.cz. Průvodce detailně popisuje, jak se stát v českých podmínkách samovýrobcem energie. Vzhledem k platné legislativě a dotačním mechanismům se zaměřuje především na výrobu elektřiny ze slunce. Přehledně ukazuje, jak instalovat vlastní zdroje energie, co všechno je pro to potřeba učinit a jaké jsou možnosti dotací a financování.

Často se nám stává, že nejen běžní lidé, ale třeba i starostové by chtěli vyrábět vlastní energii. Bohužel ale často neví, jak to zařídit. Proto jsme se rozhodli připravit přehledného průvodce, včetně názorných příkladů z praxe a ukázkových možností financování. Průvodce pomůže zájemcům o samovýrobu energie a usnadní jim splnění jejich snu,” říká Jan Freidinger z Greenpeace.

Solar System Installation in Switzerland. © Nicolas Fojtu

Z instalace vlastních solárních panelů můžete mít velkou radost. © Greenpeace - Nicolas Fojtu

Průvodce je rozdělen do tří hlavních kapitoly – rodinné a bytové domy, firmy, města a obce. Každá kapitola detailně popisuje možnosti samovýroby pro danou skupinu. Průvodce reaguje i na aktuální vývoj legislativy. Nová evropské zákony, které začnou platit v roce 2020, by měly výrazně usnadnit samovýrobu energie právě pro domácí, obecní a komunitní zdroje i pro malé a střední podniky. Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie by měl být v Česku do roku 2030 okolo 24 %. Takzvaná občanská energetika, tedy čisté zdroje energie v majetku domácností, energetických družstev, malých podniků a veřejných institucí mohou podle propočtů do roku 2050 pokrýt třetinu spotřeby elektrické energie v Česku. 

Příklady ze zahraničí ukazují, že občanská a komunitní výroba energie přináší užitek lokální ekonomice, místním zemědělcům, lidem a firmám. Posiluje bezpečnost dodávek energií, zlevňuje cenu energií a zlepšuje ochranu životního prostředí, především kvalitu ovzduší. Česko v tomto ohledu totálně zaspalo a existuje zde zatím pouze jedna energeticky soběstačná obec – středočeské Kněžice,” dodává Freidinger.

Polovina spotřebované energie v Česku dodnes pochází z uhlí. Spalování fosilních paliv je jednou z hlavních příčin globálního oteplování a měnícího se klimatu. Dopady změn klimatu vidíme již dnes – extrémní sucha, záplavy, požáry, okyselování a oteplování oceánů a s tím spojené vymírání korálových útesů. Vědci se shodují, že abychom nečelili ještě drastičtějším dopadům změn klimatu, je třeba do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého způsobené člověkem o 45 %. Do roku 2050 je pak nutné dosáhnout nulových emisí. Cesta, jak toho dosáhnout, je právě rychlý přechod na obnovitelné zdroje.

Průvodce pro rodinné a bytové domy

Průvodce pro firmy

Průvodce pro obce