Každý, kdo si koupí alespoň jednu akcii firmy ČEZ, stává se spoluvlastníkem polostátního energetického gigantu. Stává se akcionářem či akcionářkou a má právo se účastnit valné hromady, na hromadě hlasovat a podávat žádosti o vysvětlení k jednotlivým bodům programu.  Účast na valných hromadách velkých znečišťovatelů může být jedním z nástrojů, jak se pokoušet měnit věci k lepšímu. A tím nemám na mysli jen protesty, lezce a transparenty. Díky účasti na valné hromadě je možné pomocí dotazů vyvíjet tlak na management,  či získat informace, které jinak firma utajuje či nekomunikuje aktivně, přestože jsou extrémně zajímavé pro veřejnou debatu o budoucnosti energetiky v ČR. Minulý rok tak například vedení ČEZ přiznalo, že se elektrárna Počerady přidala k žalobě proti novým evropským emisním limitům na ochranu ovzduší. 

Na letošní valnou hromadu jsem si připravil několik důležitých dotazů, které se týkaly životního prostředí. ČEZ mnoho informací zveřejňuje ve svých výročních zprávách, na ty věci se samozřejmě není třeba ptát, ale je spousta detailů či nesrovnalostí, která ze zákona management musí svým akcionářům vysvětlit, pokud se zeptají. 

Na valné hromadě můžete vedení firmy říci, co si o něm myslíte. © (c) Greenpeace - Petr Zewlakk Vrabec

Já se například ptal na tohle: “Provoz elektrárny Ledvice má trvat dle prezentace pro investory  40 let, tedy cca do roku 2057 ale v prezentaci managementu se uvádí, že ČEZ bude klimaticky neutrální nejpozději v roce 2050. Můžete nám vysvětlit tento rozpor?” A ČEZ odpověděl, že plánuje uzavřít elektrárnu Ledvice v roce 2050. 

Pálit uhlí v Evropě v tak daleké budoucnosti je sice z hlediska ochrany klimatu nepřijatelné, alespoň však víme, co firma skutečně plánuje, a můžeme na ni tlačit, aby své plány přehodnotila a odklon od uhlí uspíšila. Mimochodem ČEZ během valné hromady několikrát potvrdil, že podporuje plán Evropské unie být do roku 2050 uhlíkově neutrální. To dělá z naší největší energetické společnosti, která je stále velice závislá na uhlí, paradoxně progresivnějšího hráče, než jakým je v současnosti česká vláda. Premiér Andrej Babiš totiž společně s Polskem nedávno zablokoval snahu schválit uhlíkovou neutralitu. Premiér tvrdí, že tím chránil český průmysl, nyní je zjevné, že kvůli ČEZu to dělat nemusel.

Na některé otázky ČEZ na valné hromadě odpovídá velmi věcně, říká konkrétní čísla, data, částky či roky. Ale mnoho odpovědí je vyhýbavých. Například uvádí, že zmiňovaná věc je předmětem budoucích analýz. Nebo se odvolává na obchodní tajemství. To bylo mantra, kterou letos zástupci managementu opakovali na desítky otázek, které se týkaly prodeje nejstarší a nejšpinavější české uhelné elektrárny Počerady. Smlouva o budoucím prodeji s firmou uhlobarona Pavla Tykače je prý tajná a otázka možné výpovědi této smlouvy je předmětem budoucích analýz a úvah.

Nicméně na jednu otázku ohledně Počerad nám odpověděli. Ptali jsme se následující: Pokud  firma ČEZ elektrárnu Počerady prodá, vykáže ten prodej jako snížení emisí CO2, i když elektrárna poběží dále a bude i v budoucnu produkovat milióny tun CO2 ročně? ČEZ odpověděl kladně.

I to je důvod, proč chceme, aby ČEZ elektrárnu uzavřel, protože pokud ji prodá, udělá si zelené PR o tom, jak chrání klima, ale reálné emise skleníkových plynů se nijak nesníží, když elektrárna poběží pod novým majitelem.

Zastav smrad z Počerad. Podepiš výzvu za uzavření zastaralé elektrárny