Vyzvěte vládu, aby plnila Pařížskou dohodu. Společně můžeme věci změnit!

Jdu do toho

Proběhlo další zasedání Uhelné komise a také další občanská akce před Úřadem vlády ČR, kde komise jedná. Veřejný a mediální tlak na Uhelnou komisi se zvyšuje, a to je dobře. Lidé činnost komise sledují a vzkazují nám i dalším členům uhelné komise, že jim záleží na výsledcích a chtějí skutečná řešení vzhledem k závažnosti klimatické krize.

My budeme i nadále vystupovat v zájmu rychlého a sociálně spravedlivého odklonu od uhlí. Ten prosazujeme nejen uvnitř komise, ale i v dalších kampaních k jednotlivým elektrárnám či dolům a k zvýšení poplatků z těžby uhlí i energetické daně na uhlí. Podle nové studie Climate Analytics by měla být řešení rychlá a vyspělé státy včetně České republiky by měly opustit uhlí do roku 2031. Proto budeme s ohledem na dostupná data požadovat konec masivních exportů elektřiny vyrobené z uhlí do roku 2025 a konec spalování uhlí v elektrárnách do roku 2030.

V uhelné komisi prosazujeme transparentní, sociálně spravedlivý a hlavně rychlý odklon od uhlí.

Proces, který by měl vést ke konci těžby a spalování uhlí v České republice, by měl být podle nás pokud možno organizovaný a transparentní, aby bylo jasné, o čem se jedná. Proto jsme dnes navrhli a prosadili, aby z jednání komise vznikal kvalitní zápis.

Zavírání elektráren a dolů musí být rychlé, ale spravedlivé a ohleduplné.

Dnes bylo zasedání hlavně o tom, jaké podklady Uhelná komise potřebuje, aby mohla ústup od uhlí naplánovat. Navrhli jsme proto, aby stěžejní byly závěry vědců, které říkají, jak rychle musíme uhlí přestat těžit a pálit, abychom zabránili růstu globální teploty nad bezpečnou úroveň.

Téma ochrany klimatu je extrémně důležité, ale aby se stalo jednou z priorit celé společnosti, musejí být konkrétní řešení spravedlivá a podložená na datech. Lidé pracující pro uhelné firmy musejí vědět, že je nikdo nehází přes palubu. Lidé z uhelných regionů si zaslouží investice do své budoucnosti. Zároveň musí být brána v potaz legislativa, která konec uhlí umožní, i potenciál obnovitelných zdrojů, které jsou schopné rychle a levně uhlí nahrazovat.

Proto jsme do pracovních skupin navrhli Zuzanu Vondrovou z Centra pro dopravu a energetiku, která se věnuje tzv. just transition – spravedlivé přeměně uhelných regionů směrem k moderní a čisté ekonomice, Štěpána Chalupu z Komory obnovitelných zdrojů a právničku Kristínu Šabovou z organizace Frank Bold. Díky tomu budou v práci komise více zastoupeny další nevládní organizace i sektor čisté moderní energetiky.