Poradní orgán vlády ČR by měl zhodnotit budoucí potřebu spalování uhlí k výrobě energie. Jeho cílem je navrhnout vládě postup útlumu využití uhlí a také skladbu energetického mixu ČR, včetně využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) či jaderné energetiky. Devatenáctičlenné komise předsedá ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr průmyslu a obchodu. Kromě zástupců dalších ministerstev, krajů a poslanců jsou jejími členy také zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a také zástupci odborné veřejnosti. Za nevládní organizace s enviromentálním zaměřením jsou členy komise také Jan Rovenský (Greenpeace) a Jiří Koželouh (Duha).