Politici jako například pan premiér, ministři životního prostředí a zemědělství a mnozí další se dali všichni na sázení stromů. V televizních pořadech hlasitě přepočítávají počty studentů na brigádní hodiny a potenciál vysazených stromů, ukazují sazeničky statisícům diváků a spolu s podporou několika neziskových organizací vyzývají českou společnost, abychom vysázeli 10 milionů stromů. 

Politik, který sází stromy a nezavírá uhelné elektrárny, je pokrytec.

To vše by bylo ze strany politiků jistě chvályhodné, kdyby ovšem z jejich strany nešlo jen o marketingové kličky, které zastírají pravou podstatu problému. Sázet stromy může každý z nás. Ale politici, především ti, kteří nyní sedí ve vládě, mohou a hlavně musejí dělat mnohem víc. Musejí především zavírat uhelné elektrárny. Trocha čísel jasně vysvětlí, proč je to nutné.

Jako příklad nejlépe poslouží elektrárna Počerady, která je největším zdrojem CO2 v republice a zároveň je v situaci, že ji můžeme uzavřít. Elektrárna Počerady ročně vypustí  5,5 milionů tun CO2. Kdybychom chtěli roční emise elektrárny vyvážit a uložit (odborně řečeno offsetovat) ve stromech, potřebujeme vysadit les, který bude růst 30 let a bude mít celkem 19 milionů stromů. Což na plochu činí zhruba rozlohu Ostravy nebo o něco více než je rozloha ⅓ Prahy. A to je pouze číslo za jeden rok provozu takové elektrárny.

Elektrárna Počerady

Celková čísla ročních emisí CO2 ještě jasněji prokazují, jak se politici snaží sázením stromů odklonit pozornost od reálných kroků pro řešení klimatické krize, na které jim schází odvaha. Pokud bychom chtěli offsetovat celkové roční emise ČR ve formě stromů, potřebovali bychom každý rok vysázet astronomických 450 milionů stromů, které se dožijí 30 let. A zde již narážíme na limity naší republiky. Pro takové množství stromů bychom ročně potřebovali teoreticky osadit zhruba 5,7 % rozlohy republiky. Ve skutečnosti by to však muselo být skoro 2x více, neboť na velké části republiky již les existuje nebo jsou zde stavby, vodní plochy a podobně. Šlo by tedy o 11 % volné plochy. Ročně.

Reálné řešení klimatické krize má jasné řešení – přestat pálit fosilní paliva. Sázet stromy je důležité adaptační opatření a je v silách každého z nás strom zasadit, a podílet se tak na řešení klimatické krize. Politici ale mají v rukou mnohem významnější nástroje. Mohou začít směřovat naši republiku ke konci spalování uhlí. Vše ostatní je zelené PR a marketing, který nás zdržuje od reálných kroků. 

Souhlasíte s námi? Připojte se k výzvě politikům, aby udělali maximum pro ochranu klimatu. Připojete se k výzvě #SpoluProKlima

SpoluProKlima

 

Jak jsme k těm číslům došli?

Třicet let starý strom má podle růstové křivky objem cca 0,25 m3, a tudíž má váhu 185 kg, což odpovídá cca 92,5 kg C  a to znamená, že uloží asi 290 kg CO2 za třicet let od vysazení. Tudíž pro zachycení ročních emisí Počerad (5.5 mil t CO2) je třeba cca 19 milionů stromů rostoucích třicet let. Hustota stromů ve věku 30 let je 1000 kusů na hektar. Roční emise ČR jsou 130,35 milionů tun. Stejným výpočtem – na offsetování 1 milionu tun CO2 je třeba vysadit zhruba 3,45 milionů stromů – se dostaneme k 450 milionů stromů ročně. 

Forest West of Stor-Gravberget in Sweden. © Edward Beskow / Greenpeace

Ve výpočtu jsme použili smrkový porost, roste relativně rychle a má jasné tabulkové hodnoty. Výpočet není ale zcela přesný, profesionální lesník by mohl přijít i s přesnějšími čísly. Zároveň jsme nepočítali s kalamitami, extrémy počasí a dalšími aspekty, které růst lesa mohou dlouhodobě ovlivnit. Ačkoli je nutné brát výpočet s rezervou, nesmyslnost sázení stromů prezentované jako řešení klimatické kriize různými politiky je na první pohled jasná.