Loňský rok přinesl řadu závažných zjištění, která naplno odhalila katastrofický rozměr globálního znečištění plastovým odpadem. Lidstvo produkuje obrovské množství plastového odpadu, naprostá většina z něho končí v životní prostředí a oceánech. Plastové znečištění je všude kolem nás v půdě na, které pěstujeme potraviny, ve vzduchu který dýcháme, ve vodě, kterou pijeme. Ale i díky Vám přináší nový rok naději, že věci se posouvají dobrým směrem. Vaše podpora kampani „Plast je past“ měla smysl!

Nejenže od prvního ledna vstoupil v platnost zákaz rozdávání jednorázových plastových odnosných tašek, ale zároveň se evropské státy spolu s Komisí a Evropským parlamentem dohodly na nových odpadových pravidlech (tzv. Balíček pro oběhové hospodářství), které mají Evropu nasměrovat k tzv. oběhové ekonomice, tedy systému, kdy je odpad vnímán jako surovina a přírodní zdroje se využívají šetrně a cyklicky. Stávající model ekonomiky lze označit jako ekonomiku liniovou – VZÍT – VYROBIT (a POUŽÍT) – ODLOŽIT“. Když chcete něco použít znovu, musíte se vrátit úplně na začátek a vyrobit si to znovu. Model oběhové ekonomiky oproti tomu znamená „OPĚTOVNĚ POUŽÍT (výrobek/surovinu) – PŘEPRACOVAT (výrobek/součástku) – RECYKLOVAT (použité materiály/suroviny)“.

Hlavní požadavek petice Plast je past, kterou podpořilo přes 50 tisíc lidí včetně Vás, byl prosazen, a členské státy tak mají otevřenou cestu k účinným opatření pro eliminaci plastového dopadu, včetně úplného zákazu jednorázových plastů. Balíček pro oběhové hospodářství přináší i další pozitivní změny. Například recyklace komunálních odpadů se má do roku 2035 povinně zvýšit na minimálně 65 % a skládkování snížit na maximálně 10 %. Jen pro ilustraci: v Česku skládkujeme 45 % a recyklujeme pouze 38 % komunálních odpadů. Další dobrou zprávou je potvrzení plné odpovědnosti výrobců za odpad, který vytvářejí, povinnost přímořských států identifikovat a omezit zdroje plastového odpadu končícího v mořích nebo posílení pravidel pro třídění biologického odpadu. Povedlo se prosadit i přísnější pravidla pro nebezpečné látky a plýtvání s potravinami.

Nicméně v řadě oblastí – například předcházení vzniku odpadů či znovupoužití obalů nebyly stanoveny žádné závazné cíle. Balíček sice nasměroval Evropu správným směrem, ale tempo, kterým se po ní vydá a zda směr udrží, záleží hlavně na jednotlivých členských státech, které budou všechna pravidla „překlápět“ do svých zákonů. A my věříme, že spolu s Vámi dokážeme správný směr udržet a stát se v oblasti nakládání s plasty pro svět vzorem.

Jan Freidinger

O autorovi

Jan Freidinger
Přečti si zajímavé články od Jana Freidingera.