Naše poslání

Cílem organizace Greenpeace je především zajistit, aby na Zemi prosperoval život ve vší rozmanitosti a formách.

To znamená, že chceme:

Naše základní hodnoty

Jsme odpovědní a nenásilní

V Greenpeace přijímáme osobní odpovědnost za všechno naše jednání, a zároveň jsme zavázáni vždy jednat nenásilně. Jsme odpovědní za vše, co uděláme, a každá osoba zapojená do akcí Greenpeace je trénovaná k nenásilí.

Jsme nezávislí

Ve financování našich projektů jsme zcela nezávislí na politických či komerčních vlivech. Nepřijímáme finance od firem ani států. Individuální příspěvky spolu s nadačními granty jsou jediným zdrojem našeho financování. Naše nezávislost nám při střetu s mocnými organizacemi dává takovou autoritu a svobodu, kterou potřebujeme k dosažení skutečné změny.

Nemáme trvalé nepřátele ani přátele

Při odhalování enviromentálních problémů a hledání jejich řešení máme někdy spojence a někdy nepřátele. Ani jedna kategorie ale není napořád. Pokud je vaše vláda či společnost ochotná přijmout změnu, pomůžeme jí toho dosáhnout efektivní spoluprací. Pokud však zastaví svůj posun, nebo obrátí na zpětný kurz, vrátíme se také a nedáme se odbýt. Nejsou to ovšem slova, na čem záleží, ale akce. Podle nás je v našem boji pouze jedna důležitá věc: Příroda musí prosperovat.

Nabízíme řešení

V Greenpeace se snažíme o řešení globálních problémů. Pro jejich nalezení podporujeme svobodnou, informovanou diskuzi o enviromentálních aspektech lidské společnosti. Nesnažíme se enviromentální problémy pouze zvládat, snažíme se odstranit jejich příčiny. Nám nestačí jen ukazovat prstem. Vytváříme, zkoumáme a podporujeme specifické kroky na cestě k zelené a mírové budoucnosti pro všechny.

Dobrovolnictví

Greenpeace je organizace, jejíž práce by byla nemyslitelná bez pomoci dobrovolníků. Ať už je vám šestnáct nebo šedesát, právě studujete, pracujete nebo jste třeba v důchodu, vždycky můžete něco udělat.

Více o dobrovolnictví

Chci darovat

Ochrana planety pro nás je a vždy byla naprostou prioritou. Aby to tak zůstalo, rozhodli jsme se nepřijímat žádné finance od firem či států. Je to právě podpora jednotlivců, díky které Greenpeace funguje.

Darovat

Nenásilné protesty

Usilovat o správnou věc bez násilí je základním principem organizace a podmínkou našich akcí. Jedině přímé akce dokáží vzbudit pozornost a seznámit veřejnost s klíčovými kampaněmi.

Více o akcích

Výroční zprávy

Kvůli zachování transparentnosti nepřijímáme anonymní dary. Naše účetnictví je každoročně ověřováno nezávislým auditorem a v každé výroční zprávě najdete i výsledek auditu.

Číst výroční zprávy