Odvaha

V Greenpeace jsme odvážní, jdeme do konfrontace a čelíme silnějším protivníkům. Jsme vždy upřímní, i v případě, že to znamená říkat nepopulární fakta, i kdyby to pro nás mohlo mít špatné následky. Jsme připraveni podstoupit rizika (fyzická, sociální a právní). Stojíme si za svými názory a hodnotami. 

Nezávislost

Nejsme ovlivněni politiky ani politickými stranami. Nemáme stálé přátele ani nepřátele. Velkou pozornost věnujeme financování. Nepřijímáme peníze od vlád, korporací, politických stran nebo mezivládních organizací. Zdroje našeho financování jsou založené na individuálních dárcích a dárkyních, nezávisíme pouze na jednom zdroji.

Nenásilí

Nenásilí je princip odmítání násilí, především při reakci na útlak, nespravedlnost či diskriminaci. V Greenpeace se snažíme vždy chovat nenásilně bez ohledu na chování druhé strany. Trénujeme naše zaměstnance a zaměstnankyně, aktivisty a aktivistky ve správné komunikaci a chování. Naše nenásilné přímé akce jsou naší strategií a nástrojem, jak pokojně čelit silám protivníků. 

Spravedlnost

V naší práci usilujeme o spravedlnost pro ty, kteří ji sami dosáhnout nedokážou, nebo pokud vidíme nespravedlnost, proti které se nikdo nestaví. Pracujeme na systémové úrovni, protože chápeme, že jednotlivé zájmy mohou často vést k nespravedlnostem a nerovnostem. Spojujeme spravedlnost s odpovědností, vždy se snažíme přimět ty, kteří škodí, k odpovědnosti za jejich činy a požadujeme od nich, aby zjednali nápravu a chovali se spravedlivě.

Vytrvalost

Není vždy jednoduché najít řešení problémů spojených s životním prostředím a změnou klimatu, avšak my se nevzdáváme a hledáme způsoby, jak dané problémy vyřešit. Nevzdáváme se ani při neúspěchu. Po pádu vždy vstaneme a jdeme dál. Dlouhodobě pracujeme na závažných environmentálních tématech; sledujeme jejich vývoj a aktivně reagujeme na aktuální dění. Za našimi hodnotami si stojíme v každé situaci. Jsme tvrdohlaví. 

Odbornost

Všechny naše kampaně a projekty zakládáme na vědeckých faktech. Máme svůj vlastní věděcký tým, používáme nezávislou laboratoř a spolupracujeme jen s prověřenými odborníky, mimo jiné z univerzit a akademických institucí. Snažíme se vyvracet dezinformace spojené s životním prostředím propagované velkými korporacemi, odhaluje greenwashing, šíříme vědecky podložená fakta. Naše kampaně vytváříme za pomoci expertů z mnoha různých odvětví, zohledňujeme marketing, fundraising, média či průzkum publika.

Transparentnost

Aktivně podněcujeme transparentnost a společenskou odpovědnost v našich kampaních i ve všech finančních procesech. Snažíme se být otevření a upřímní, jak interně v naší komunitě, tak k ostatním a k veřejnosti. Respektujeme lidská práva, etiku, čestnost, nestrannost a všechna rozhodnutí děláme s ohledem na všechny členy a členky našeho týmu. Naše výroční zprávy obsahující informace  o finančních, environmentálních a sociálních aspektech naší činnosti jsou dostupné komukoliv na našich webových stránkách.