Jdi volit ve volbách do Evropského parlamentu 7. – 8. června!

Až 80 % české legislativy týkající se ochrany přírody a klimatu pochází ze zákonů přijatých i v Evropském parlamentu. Už za pár dní budeme rozhodovat o tom, kdo v něm bude sedět. Nově zvolené členky a členové parlamentu budou spolurozhodovat například o tom, zda a jakým způsobem budeme bojovat s klimatickou krizí nebo chránit a obnovovat rozmanitost přírody. Naše planeta a příroda volit nemohou, proto potřebují náš hlas.

Proč je důležité jít volit?

Protože chceme, aby byla ochrana planety na prvním místě

V minulém volebním období i díky protestům mladých lidí byla ochrana naší planety prioritou pro nově zvolené evropské instituce včetně Evropského parlamentu. Vznikla Zelená dohoda pro Evropu, ambiciózní plán na dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Zatím je ale jenom plánem bez konkrétních zákonů a závazných opatření. Potřebujeme ji dotáhnout do konce. To, zda se tak stane, nebo bude mít Evropský parlament po nadcházejících volbách jiné priority rozhodujeme již v červnu!

Protože chceme mít naši budoucnost ve svých rukách

Evropský parlament rozhoduje o našich zákonech, my rozhodujeme o Evropském parlamentu. Téměř 70 % legislativy v České republice pochází ze zákonů přijatých v Evropském parlamentu. V oblasti ochrany klimatu a přírody je to dokonce až 80 %. Není to ale žádné o nás bez nás! Na tvorbě a schvalování těchto zákonů se podílí trojice evropských institucí: Evropská komise, Rada EU a Evropský parlament. Ve všech zmíněných institucích máme zástupce a zástupkyně z České republiky. V Evropském parlamentu sedí až 21 Čechů a Češek, které si už letos v červnu volíme přímo my, občané! Je velmi důležité, abychom si zvolili zástupce a zástupkyně, kteří budou pamatovat na budoucnost nás i naší planety.

Protože chceme, aby byla EU lídrem a nezaspala dobu

EU se dlouhodobě hlásí mezi vedoucí globální síly v ochraně klimatu, ať už se jedná o ambiciózní cíle snižování emisí nebo o investice do obnovitelných zdrojů energie a podporu udržitelného zemědělství. Ostatní globální mocnosti ale nejsou o mnoho pozadu. Spojené státy americké mají svůj Inflation Reduction Act, Čína mohutně investuje do rozvoje obnovitelných zdrojů a elektromobility. V evropských volbách je proto namístě také otázka, zda má Evropa šanci zůstat světovým lídrem ochrany klimatu a vytvořit udržitelný ekonomický model bez toho, aby naplnila své klimatické závazky.

Jak konkrétně ovlivní EU naše životy ? 

Kvalitní potraviny, za které nezaplatíme majlant my, ani příroda

Z evropského parlamentu máme například také zákon, který zakazuje dovoz produktů, které se podílejí na odlesňování. Jídlo, které jíme by nás nemělo stát naši přírodu! To je příliš vysoká cena.  Ochrana českých a evropských zemědělců umožní dovoz potravin, jejichž produkce je přísně kontrolována a nepodílí se na ničení naší planety.

Řeky bez toxických látek

Slaďování české legislativy s legislativou EU nastavilo vysoký standard ochrany přírody. V Evropském parlamentě byl schválený například zákon pro obnovu přírody, který nám má pomoci zlepšovat stav našich řek, lesů a zemědělské půdy. Díky členství v EU máme také výrazně větší ochranu vod a kontrolu toxických látek.

Finační prostředky tam, kde opravdu pomohou!

Zelená modernizace Evropy je spojena s velkým objemem finančních prostředků, které nám mají s transformaci pomoci. Jak budou tyto finance rozděleny závisí částečně na výsledcích voleb. Podpora kandidátů a stran, které prioritizují zelenou infrastrukturu, čistou energii a inovace v oblasti udržitelnosti, může znamenat zvýšení investic do projektů, které nejen chrání klima a přírodu, ale také posilují naši ekonomiku a zdraví. Transformace není totiž ve své podstatě problém technologický, ale sociální a společenský. Ačkoli část klimatických financí budou jistě potřebovat firmy a nejrůznější evropské podniky, zásadní je podpora lidí, kteří potřebují jistoty a stabilitu, aby transformaci zvládli.

Masivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie

Pro dosažení klimatické neutrality je potřebné ukončit spalování fosilních paliv a nahradit je energií z obnovitelných zdrojů a energetickými úsporami. To se v Evropě urychlilo následkem válka na Ukrajině a Evropa zvýšila svůj závazek pro produkci energie z obnovitelných zdrojů na 42,5% do roku 2030 na celoevropské úrovni. Také se schválil závazek pro urychlení povolovacích procesů pro instalaci obnovitelných zdrojů v takzvaných akceleračních zónách. 

Rozmanitá příroda

Evropský parlament hlasuje například o zákonech týkajících se odlesňování, nebo ochrany biotopů, tedy v podstatě o tom, zda pro krátkozraké zisky připravíme o domov velké množství druhů. Rozmanitá příroda je nezbytná například pro fungování zemědělství, nebo pro přežití hmyzu. Hmyz je zase důležitý pro přežití ptáků, nebo pro rozmnožování rostlin.
Evropská unie také zavedla řadu zákonů, kterých cílem je zastavit nebo omezit lov a nadměrné využívání rostlin a živočichů, aby tak ochránila konkrétní druhy před vyhynutím. Podařilo se takto zachránit například Bobra evropského.

Omezení greenwashingu a zavádějících označení

Pro podporu udržitelné spotřeby je klíčové, aby spotřebitelé dělali informovaná rozhodnutí. Až 75 % produktů na evropském trhu obsahuje zelené tvrzení, z nichž více než polovina je nejasná, zavádějící nebo nepodložená. Evropská unie proto schválila pravidla proti zavádějícím praktikám, jako je greenwashing a falešná tvrzení o udržitelnosti. Tímto krokem se omezuje korporátní greenwashing, který může odvádět pozornost od účinných řešení.

Přechod na oběhové hospodářství a ekodesign produktů

Na evropské úrovni bylo připravených nekolik legislativních balíčků k přechodu na tzv. cirkulární ekonomiku. Podle nových pravidel by veškeré zboží na trhu EU mělo být v průběhu celého životního cyklu šetrnější k životnímu prostředí. Výrobky by tedy měly být trvanlivější, spolehlivější, opětovně použitelné nebo také opravitelné. Takzvaný ekodesign produktů, tedy způsob navrhování výrobků, které jsou opravitelné, modulární, rozebíratelné, šetří životní prostředí, předchází tvorbě nadměrného odpadu a také šetří peníze spotřebitelům. Jenom za rok 2021 evropský spotřebitelé ušetřili až 120 miliard eur.