Budoucnost bude bez fosilního průmyslu, nebo
nebude vůbec. Chceme-li zastavit klimatickou krizi,
ale i další a podobně palčivé problémy jako je úbytek
biodiverzity, vymírání živočišných i rostlinných
druhů, lokální znečištění ovzduší, ničení rozsáhlých
suchozemských i podvodních ekosystémů, fosilní
průmysl musí skončit.

Celá zpráva “Klimatická vražda” ke stažení v pdf zde.