Uhelná elektrárna Počerady – která vypouští nejvíce emisí na jednotku vyrobené energie a měla by tedy dle oficiálního kritéria Uhelné komise končit první – by podle Hnutí DUHA a Greenpeace měla být odstavena již na konci roku 2021. Vyplývá to z dnes zveřejněného plánu postupného útlumu uhelných elektráren, které ekologické organizace zpracovaly na základě kritéria emisní intenzity schváleného Uhelnou komisí letos v červnu. V roce 2022 by pak měl následovat Mělník III, v roce 2024 Dětmarovice a Chvaletice v roce 2025. Na začátku roku 2030 by už neměly být v provozu elektrárny Kladno či Ledvice 6.

Ekologické organizace již dříve zveřejnily pořadí elektráren tak, jak by měly být zavírány právě podle kritéria emisní intenzity. Zároveň upozornily, že všechny dosavadní scénáře modelované ČEPS počítají až do roku 2029 s vývojem “business as usual” a pak s poměrně strmým poklesem výroby elektřiny z uhlí k rokům 2033 a 2038. Přitom však zachovávají vývoz téměř 5 TWh elektřiny (tolik, co vyrábí například Počerady) ještě v roce 2025 a naopak nevyužívají možnosti vyšší výroby z jiných zdrojů, například obnovitelných.

Proto ekologické organizace ukázaly, jak by mohl vypadat tzv. “zodpovědný scénář”, který naopak počítá s postupným uzavíráním velkých uhelných zdrojů již v následujících 10 letech. Nyní k tomuto scénáři vypracovaly reálný plán na odstavování jednotlivých elektráren.

Elektrárna Počerady © (c) Greenpeace – Ibra Ibrahimovič

Ekologické organizace v návrhu postupného dostavování do roku 2030 vycházejí z modelování české elektrizační soustavy od expertů ze společnosti Energynautics, které prokázalo, že můžeme odstavit všechny uvedené uhelné elektrárny postupně již do roku 2030. Modelování počítalo s realistickým růstem výroby z obnovitelných zdrojů na dvojnásobek současné produkce, provozem jaderných reaktorů v Temelíně i Dukovanech, výrobou elektřiny v teplárnách (které dle aktuálního výhledu již nejspíš nebudou využívat uhlí), novými zdroji elektřiny z plynu a vyšší spotřebou elektřiny. Model zkoumal fungování naší sítě v 15-minutových intervalech po celý rok, takže započítal například denní špičky spotřeby či propady výroby z fotovoltaiky v noci či v zimě.

V případě použití uvedeného modelu by orientační termíny odstavování zdrojů vypadaly takto:

Uhelná elektrárnaEmisní intenzita 2017-2019 (tun CO2/MWh)Instalovaný výkon (MW)Orientační termín odstavení
Počerady1,033 (1)100031. 12. 2021
Mělník III1,031 (1)50031. 12. 2022
Dětmarovice 1,021 (1)60031. 12. 2024
Tisová II0,958 (2)10031. 12. 2025
Chvaletice 0,938 (3)82031. 12. 2025
Ledvice 40,932 (1)11031. 12. 2026
Prunéřov II0,918 (1)75031. 12. 2027
Tušimice II0,902 (1)80031. 12. 2028
Ledvice 60,847 (1)66031. 12. 2029
Kladno0,802 (4)47031. 12. 2029
Mělník II0,786 (1)22031. 12. 2029
1. propočet ČEZ zveřejněný na Valné hromadě 21.6.2020
2. vlastní propočet podle údajů společnosti Sokolovská uhelná
3. vlastní propočet podle údajů z posudku k žádosti o výjimku a databáze EU ETS
4. vlastní propočet podle průměrných údajů na webu Sev.en a databáze EU ETS
instalvykon.png
utlumovakrivka2.png

Pro některé zdroje (například Mělník II a III) již bylo avizováno odstavení bez ohledu na pořadí v tabulce emisní intenzity. V takovém případě by bylo pravděpodobně třeba jiné zdroje odstavit o něco později. Každopádně je v tomto modelu s koncovým rokem termín 2030.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA a člen Uhelné komise za asociaci ekologických organizací Zelený kruh, řekl:
“Odstavit elektrárnu Počerady už příští rok dává smysl. Má nejhorší emisní intenzitu ze všech uhelných elektráren a toto kritérium má dle usnesení Uhelné komise určit, která uhelná elektrárna půjde první. A odstavovat by se logicky mělo začít hned – přebytky elektřiny, které každoročně vyvážíme, jsou daleko vyšší, než kolik se vyrobí v Počeradech. Navíc příští rok začnou platit nové limity pro znečišťování ovzduší, které elektrárna nesplňuje.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR řekl:
“Když si člověk rozvrhne uzavírání elektráren v čase tak, aby nemusel všechny narychlo uzavírat až po roce 2029, jasně z toho vychází, že elektrárna Počerady, která má nejvyšší emisní intenzitu, by měla skončit už na konci příštího roku. Uhlobaronovi Pavlu Tykačovi tak jeho zdánlivě výhodný obchod s ČEZem příliš nevychází a vypadá to, že si za své peníze kupuje vysloužilý šrot, který mu opatření Uhelné komise brzy zavřou.”