Podle informací, které se organizaci Greenpeace podařilo ověřit z několika zdrojů, požádala polská státní společnost PGE o prodloužení povolení k těžbě na dole Turów do roku 2044. Stalo se tak přitom opět utajeně, bez informování české vlády a veřejnosti, včetně místních lidí, na které bude mít těžba uhlí negativní dopady. Firma tak intenzivně usilovala o prodloužení těžby ve stejné době, kdy probíhala složitá jednání zástupců české a polské strany s cílem nalézt řešení mezinárodního sporu

Česko v minulosti podalo kvůli dolu Turów oficiální podnět Evropské komisi, který je předstupněm k žalobě na Polsko. Komise na konci prosince potvrdila, že Polsko při rozšiřování dolu směrem k českým hranicím porušilo evropskou legislativu. Žádost o povolení k další těžbě do roku 2044 přitom těžební firma opět staví na stejných problematických a nezákonných procesech, které Česká republika i Evropská komise kritizují. 

International Human Chain against Turów Mine in Czech Republic. © Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace
Proti dolu Turów se na české straně zvedla velká vlna odporu. © Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace

Každým dnem se těžba na dole Turów přibližuje k českým hranicím a narůstají problémy, které způsobuje, včetně ztráty vody z českého území. Z vyjádření šéfa České geologické služby vyplývá, že pokles vody na českém území je od 80. let minulého století obrovský. Žaloba na nelegální rozšíření dolu je proto podle Sousedského spolku Uhelná a Greenpeace už nyní nevyhnutelná. Od dnešního dne tak mohou lidé podepisovat petici Greenpeace ČR a Sousedského spolku Uhelná na stránkách www.spoluproklima.cz/stopturow/, která vyzývá českou vládu k podání žaloby na Polsko. Žaloba přitom nemá být namířena proti Polsku jako státu či jeho obyvatelům, ale proti postupu polské státní firmy PGE a místních úřadů, které její kroky umožňují.

Těžba v dole Turów probíhá už od 1. května 2020 nelegálně. PGE nejprve provedla přeshraniční proces EIA (tedy posouzení vlivu na životní prostředí) těžby do roku 2044, do něhož zaslali čeští odpůrci dolu téměř 5000 připomínek a k němuž česká vláda vydala nesouhlasné stanovisko. Místo toho, aby se polská těžební firma vypořádala s kritikou a nesouhlasem českých občanů a české vlády, požádala si mimo proces EIA o povolení těžby na 6 let a od úřadů ho dostala obratem a bez účasti veřejnosti. Nyní PGE a polské úřady usilují o původně požadované prodloužení těžby do roku 2044, přestože v té samé době se Polsko snažilo vymluvit české straně podání žaloby k Soudnímu dvoru EU a přestože je jasné, že v předchozích řízeních došlo k porušení evropských zákonů.

Důl odčerpává spodní vodu přitékající z českého území, čímž bezprostředně ohrožuje zásobování pitnou vodou pro desítky tisíc obyvatel Libereckého kraje. Ztráta vody je zřetelná i v krajině a její nedostatek se bude dál zhoršovat. Přibližující se těžba však způsobuje také pokles terénu, nadměrný hluk a znečištění ovzduší. Rozšiřování těžby a prodlužování spalování uhlí také prohlubuje současnou klimatickou krizi a odporuje evropským klimatickým cílům. 

Nejbližší české obce Uhelná a Václavice, se potýkají již několik let s nedostatkem podzemní vody, vysychají jim studny i potoky, a často se tak v jeden den nemůže vysprchovat celá rodina, nebo se rodiny musí rozhodovat mezi mytím nádobí a osobní hygienou. Podle studie, kterou si zadal Liberecký kraj, činí škody na vodních zdrojích, způsobené těžbou v dole Turów až 1,5 miliardy korun. Na německé straně zase podle geologické studie hrozí razantní pokles půdy, které ohrožuje statiku domů v přilehlém městě Žitava.

Obyvatelé českého příhraničí sledují vývoj na polské straně s obavami. Proto ve spolupráci s Greenpeace ČR organizují petici české vládě, aby v co nejkratším termínu podala na Polsko žalobu u Soudního dvoru EU, který pak může vydat předběžné opatření a těžbu v dole Turów zastavit.

Michael Martin, obyvatel příhraniční obce Václavice, říká:
“Ochota PGE být dobrým sousedem byla jen předstíraná a ze slibovaných vstřícných kroků z její strany se nestalo zhola nic. Není tedy opodstatněný důvod vyjednávat s někým, kdo za zády české strany činí kroky vedoucí k prohloubení problémů. Nenechme se společností PGE opíjet rohlíkem. Dobrá přeshraniční spolupráce je žádoucí věc, neopravňuje však nikoho tomu podřídit základní potřeby obyvatel nejužšího příhraničí bezohledné uhelné společnosti.”

Daniel Gabryš, obyvatel příhraniční obce Uhelná, říká:
“Bohužel PGE a polské úřady neustále v otázce vztahu dolu Turów vůči svému okolí razí politiku “po nás potopa”. Myslí jen a pouze na své vlastní ekonomické zájmy. To, že je jejich průmyslová oblast Turów obklopena z drtivé většiny územím dvou dalších členských zemí EU, je evidentně absolutně nezajímá. A ještě se nám snaží vsugerovat, že až jednou svůj polský územní appendix kompletně vydrancují, budeme jim vděční, když důl definitivně naší vodou zatopí. Ať žije demagogie. A po nás potopa!”

Milan Starec, obyvatel příhraniční obce Uhelná, říká:
“Snaha prodloužit těžbu do roku 2044 je dalším plivnutím na sousedské vztahy. Obecně vzato rozumíme snaze politiků se s Polskem domluvit. Bohužel na kompromis jsou potřeba dva a PGE nám spolu s polskými úřady ukazují pouze aroganci ve své ryzí podobě. Evropské právo a dobré sousedské vztahy hřmotnými kroky zadupávají do země a nám nezbývá, než žádat o ochranu soudní cestou. Jednat nadále o finančních kompenzacích, když je navíc polská strana vytrvale odmítá, je marněním drahocenného času.” 

Nikol Krejčová, vedoucí kampaně proti dolu Turów v Greenpeace, říká:
“Těžba a spalování uhlí z dolu Turów nejen krade podzemní vodu z českého území, ale také prohlubuje současnou klimatickou krizi a má i další negativní vlivy na životní prostředí a na životy lidí. Přání PGE těžit do roku 2044 na to absolutně nebere ohled. Požadavek žalovat Polsko je tak především snahou dosáhnout spravedlnosti.”