V úterý 7. 3. proběhlo druhé čtení novely stavebního zákona a souvisejících zákonů.Pirátská poslankyně Klára Kocmanová se postavila na stranu veřejnosti a v posledních minutách rozpravy načetla pozměňovací návrh, který navrhuje vrátit občanům právo připomínkovat povolování staveb s vlivem na životní prostředí. Veřejnost ale nemá vyhráno – o schválení bude rozhodovat ve 3. čtení celá sněmovna.

Ve hře jsou nyní dva návrhy. První zahrnuje širokou účast veřejnosti v řízeních o povolování staveb, která by občanům vrátila práva, co jim byla sebrána na přelomu let 2017/2018 pozměňovacím návrhem Jaroslava Foldyny. Druhý umožňuje účast veřejnosti pouze v řízeních, kde jde o kácení stromů a ochranu zvláště chráněných druhů a předkládá jej skupina poslanců vládní koalice. Není jisté, který z návrhů bude poslanci schválen a jestli vůbec některý.

Poslanci budou za 14 dní o návrzích hlasovat. Uvidíme tedy, kdo z poslanců považuje občanskou společnost za partnera, který má mít právo se vyjádřit, a kdo z poslanců naopak upřednostňuje prospěch developerů na úkor práv občanů a životního prostředí. Přes 150 spolků z celé republiky se podepsalo pod otevřený dopis a tisíce lidí píší poslancům. Právě a jedině aktivní občané jsou pojistkou demokracie, potřebují ale mít právo hlídat rozhodování úřadů. Apelujeme na všechny poslance a poslankyně, aby zvedli ruku pro návrh, který bude fungovat jako zásadní protikorupční opatření,” upozorňuje Anna Vinklárková z organizace Arnika 

“Při povolování staveb je důležité mít na paměti ochranu životního prostředí a zájmy lidí, kteří v okolí stavby žijí. Úřady ani investor nemusí mít dostatečnou znalost místních podmínek a právě spolky ji do rozhodování vnášejí. Ochranu životního prostředí v konkrétní lokalitě nelze redukovat na ochranu stromů a chráněných druhů. Považujeme za správné chránit i vodu, půdu a krajinu,” uvádí Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

Chtěli bychom vyzvat poslance, aby vyslyšeli aktivní občany, kteří se zajímají o své okolí a účastní se stavebních řízení, a aby podpořili účast veřejnosti v těchto řízeních v co největším rozsahu. Doufáme, že si poslanecké kluby, například STAN, který měl účast veřejnosti v programu, osvojí návrh poslankyně Kocmanové a budou pro něj hlasovat. Stejně tak doufáme v podporu ministerstva životního prostředí. Celá vláda má totiž účast veřejnosti v programovém prohlášení,” zdůrazňuje Nikol Krejčová z Greenpeace.

Kromě návrhu k účasti veřejnosti byly mj. i koaličními poslanci předloženy další pozměňovací návrhy, z nichž některé mohou být v rozporu s ochranou veřejných zájmů v oblasti životního prostředí. K pozměňovacím návrhům se nyní budou vyjadřovat ministerstva.