Máš na míň – to je název nového projektu Greenpeace zaměřeného na nadspotřebu a udržitelný životní styl. Cílem kampaně je nejen motivovat lidi ke změně životního stylu, ale zároveň jim ukázat možnosti a poskytnout nástroje jak měnit i své okolí, chování velkých firem, a vytvořit tlak na politiky, aby lidé společně přestali zbytečně plýtvat, snížili svou ekologickou stopu a nedrancovali planetu na úkor budoucích generací.

Ještě do sedmdesátých let planeta lidstvu poskytovala více zdrojů, než potřebovalo. Od té doby ovšem globální spotřeba roste tak, že by lidská civilizace aktuálně potřebovala asi 1,7 planety pro uspokojení své spotřeby. Kdyby všichni spotřebovávali tolik, jako je průměr spotřeby EU, pak by potřebovali přibližně 2,8 planety. Kdyby všichni lidé na planetě spotřebovávali tolik jako lidé v Česku, potřebovali bychom 3,5 planety. Je nasnadě, že různé země si z globálního balíku zdrojů berou více a jiné méně. V Evropské unii žije 7 % obyvatel Země, ale ti spotřebovávají 20 % kapacity planety. Stávající stav tak není pouze neudržitelný, ale také nespravedlivý.

Overconsumption Issue in Hong Kong. © Patrick Cho / Greenpeace

Občas se utápíme ve věcech, které nepotřebujeme (ilustrační foto) © Patrick Cho / Greenpeace

Jan Freidinger k tomu říká:
“Z přírody si bereme více, než je schopna produkovat a obnovovat. Žijeme na dluh, který za nás zaplatí příští generace. Změnit to může každý z nás. V Greenpeace jsme se rozhodli, že s tím pomůžeme. Nechceme žít na dluh, máme na míň.”

Projekt je rozdělen do čtyř hlavních fází, kdy každá se zaměří na jinou oblast naší spotřeby – jídlo, energie, spotřební zboží, plasty a odpady. Součástí kampaně je i sběr podpisů pod výzvu “Máš na míň”, která na jedné straně cílí na velké maloobchodní řetězce a vyzývá je k řadě opatření, která povedou k šetrnější a udržitelnější spotřebě, a zároveň na politiky, aby vytvořili legislativní prostředí, které bude firmy i lidi motivovat chovat se šetrně k životnímu prostředí.