Hvorfor ryddes regnskoven?

Hvert år ryddes Amazonas-regnskoven til fordel for kvægopdræt, soja, tømmer og minedrift. De seneste to år har skovrydning i Amazonas nået et katastrofalt niveau, det højeste i 12 år. Millioner af hektar enestående skov er i akut fare for at blive ryddet de kommende år.

Ikke kun Amazonas, men også Pantanal, som er verdens største vådområde og grænser op til Amazonas, har lidt uoprettelig skade. Området er hjemsted for verdens største jaguarbestand og kendt for sin enorme artsrigdom. Tusinder af dyr som jaguarer og papegøjer er allerede blevet dræbt eller fordrevet. Også oprindelige folks levegrundlag trues af flammerne. De frarøves ikke kun deres jord, men også deres hjem. De eskalerende skovbrande er en direkte trussel mod deres liv, og en krænkelse af deres rettigheder.

Amazonas er ved at nå et vendepunkt, hvor regnskoven ikke længere kan producere regn. Med tiden risikerer den frodige regnskov at blive til en tør savanne. Der er ingen tvivl om, at det vil få enorme, ødelæggende konsekvenser, hvis vi mister Amazonas-regnskoven – ikke kun for de oprindelige folk og de fantastiske dyr, der lever her – men for hele vores planet. Mister vi Amazonas, taber vi kampen mod klimakrisen.

Hvorfor udgør EU-Mercosur-handelsaftalen er trussel mod verdens skove?

Ifølge forskere kan handelsaftalen mellem EU og de fire sydamerikanske Mercosur-lande, Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay, føre til yderligere ødelæggelse af Amazonas og Sydamerikas andre skov- og naturområder og forværre klimakrisen.

Handelsaftalen vil nemlig gøre det nemmere for de sydamerikanske lande – ikke mindst Brasiliens Bolsonaro-regering – at eksportere oksekød, soja og andre skovødelæggende landbrugsprodukter til EU. 

Samtidig giver aftalen ingen muligheder for at håndhæve og sanktionere, hvis landene i aftalen forbryder sig mod Paris-aftalen og fortsætter med at rydde skov. Aftalen indeholder heller ingen procedurer til at sikre sporbarhed af produkter med høj risiko for skovrydning og menneskerettighedskrænkelser.

Dette kræver vi af regeringen

Vi kræver, at regeringen:

Når du skriver under støtter du vores krav, som vi kommer til at overrække til regeringen. Målet er at nå 10.000 underskrifter.

Jo flere vi er, desto mere kan vi påvirke politikerne. Stå sammen med os for regnskoven og oprindelige folk.