Klimaforandringer

Menneskeskabte klimaforandringer gør, at klimaet er i krise. Både kloden, dyr og mennesker lider, når ekstremt vejr med tørke og øget vandstand rammer vores hjem og fødevareproduktion. Men da klimaforandringerne er skabt af mennesker, kan vi også bremse dem.

Klimaforandringer forårsager brande

99,9 %

af klimavidenskabelige rapporter slår fast, at menneskelig aktivitet er hovedårsagen til klodens hurtige opvarmning

1,5 °C

er det mål i Parisaftalen, som den globale temperaturstigning skal holdes under

7 meter

er så meget som vandstanden i havet vil stige, hvis Grønlands indlandsis smelter

Klimaforanderinger skaber oversvømmelser

Problemet med klimaændringer

Vores klode bliver lige nu hurtigere varm end nogen side før i verdenshistorien. Klimaet er kort sagt ved at kollapse. Konsekvenserne af klimaforandringerne er alvorlige med smeltende iskapper og stigende vandstand, mere ekstremt vejr med bl.a. tørke og oversvømmelser og et historisk tab af dyr og planter, eller det vi kender som biodiversitet.

Klimaforandringerne skyldes især en bred vifte af menneskelig aktivitet forbundet med stor udledning af drivhusgasser. Det er de aktiviteter, vi i Greenpeace arbejder på at omstille.

Energi og transport Den primære kilde til udledning af store mængder af drivhusgassen kuldioxid (CO2) er afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas til produktion af energi og transport.
Intensivt landbrug – Landbruget bidrager især negativt til klimaforandringerne med udledning af drivhusgasserne metan fra dyrehold og lattergas fra gødning. Disse divhusgasser er henholdsvis 21 og 310 gange mere skadelige for klimaet end CO2.
Fældning af skove – Når verdens skove fældes til fordel for eksempelvis landbrug, bliver den CO2, der er lagret i jordbunden, givet fri.
Pres på havet som klimabuffer – Ifølge FN’s klimapanel er havet klimaets hjælper. Havet lagrer 25 procent af CO2 udledningen i havbunden og opsuger 90 procent af den menneskeskabte varme. På den måde fungerer havet som en slags buffer i forhold til klimaforandringerne. Ødelæggelse af havbunden fra fiskeri og iltsvind på grund af udledning af kvælstof betyder, at havet er ude af balance og derfor mindre effektivt som klimaets hjælper.

Klimaet har afgørende betydning for livet på kloden og dermed for alle os, der lever her. Greenpeace arbejder for at bremse klimaets krise. Udledningen af drivhusgassen CO2 skal ned ved at skifte fossile brændsler ud med vedvarende energi, landbruget skal omstilles til mere produktion af planter og mindre kød, og vi skal lade mere natur være i fred.

Læs mere om emnet

Greenpeace arbejder for at beskytte klimaet

Et sundt klima og en sund klode fuld af liv hænger uløseligt sammen. Når der sker drastiske ændringer det ene sted, sker der også drastiske ændringer det andet sted og omvendt. Derfor arbejder Greenpeace for at beskytte livet og dermed biodiversiteten på jorden og begrænse udledning af drivhusgasser, så vi kan bremse klimaets krise. Det gør vi ved a presse politikere og industrier til konkret klimahandling gennem aktioner, debatter, kampagner, informationsdeling og møder.

Der findes heldigvis mange løsninger derude, der kan hjælpe klimaet og livet på jorden. Nogle af de vigtigste er at:

Skifte fossile brændsler ud med vedvarende energi – som vind, bølger og sol.
Omstille landbruget – til mindre dyrehold og mere planteproduktion
Lade mere natur være i fred – bl.a. store dele af vores havområder men også landjorden og skovene.

Heldigvis ved vi allerede, hvad vi skal gøre. Nu er bare et spørgsmål om at få vores politikere til at skride til handling. Det kræver blandt andet et stærkt internationalt samspil mellem verdens lande og virksomheder inklusive de industrier, der er med til at skabe de største klimaforandringer.

Aktion for at bremse klimekrisen

Udforsk andre emner