Natur

Biodiversitet er variationen af dyr og planter i naturen. Arter forsvinder i dag over hele jorden, og tabet af biodiversitet er en af nutidens største kriser.

Billede af en lille mamorset abe, der sidder på en stamme i regnskoven

1.000.000

arter er i fare for at uddø ifølge FN

17 %

af Amazonasregnskoven er blevet ryddet i de seneste 40 år

51 %

af biodiversiteten i Danmark er i tilbagegang

Hvorfor er tab af biodiversitet et problem?

Tabet af biodiversitet har både store konsekvenser for naturen og for os mennesker. I naturen er en rig biodiversitet lig med nyt liv. For eksempel har forskellige planter brug for forskellige insekter til at bestøve dem. Vi mennesker er afhængige af, at naturen trives, idet en mangfoldighed af arter sikrer frisk luft, rent vand og en nærringsrig jord. Sidst men ikke mindst er variationen af økosystemer og arter nødvendig for, at klimaforandringer og naturkatastrofer ikke eskalerer.

Den største trussel mod biodiversiteten er mennesket. Store industrier som fiskeri, minedrift og landbrug tager plads fra vilde dyr og planter og skader i nogle tilfælde naturen direkte med sine metoder. Det kan for eksempel være brug af skadelige fiskeriredskaber som bundtrawl, eller når landbruget forurener med gødning eller kemikalier.

Læs mere om emnet

Hvordan kan vi redde arterne?

De vigtigste ting, vi kan gøre for at stoppe den naturkrise, vi befinder os i, er at give plads tilbage til den vilde natur og stoppe med at forurene den.

I Danmark arbejder Greenpeace især for, at landbruget skal omstilles til en grønnere og mindre belastende produktion. Det kræver først og fremmest, at vi producerer langt færre landbrugsdyr og begynder at dyrke flere plantebaserede fødevarer og økologi.

Produktionen af foder til verdens mange landbrugsdyr fylder nemlig enormt meget. Og vi vil kunne brødføde langt flere mennesker i verden på mindre plads, hvis vi dyrker korn og grøntsager til mennesker på vores marker i stedet for til dyr.

I Danmark bruger vi for eksempel halvdelen af vores landareal – og 80 procent af af det samlede landbrugsareal – på at dyrke foder til især køer og svin. Og oveni det importerer Danmark hvert år sojafoder, der optager et område i Sydamerika, der er større end Sjælland.

Fordi det kræver så meget mere plads, at dyrke foder end planteføde til mennesker, vil et mindre animalsk landbrug også betyde, at vi vil forurene naturen mindre med skadelige stoffer fra gødning og sprøjtegifte.

Markant færre køer og svin i Danmark og resten af verden er derfor en vigtig del af opskriften på at give liv og plads tilbage til den vilde natur.

Billede af bi, der suger nektar af gul blomst

Udforsk andre emner