.

Hvorfor støtte Greenpeace?

Greenpeace er verdens største uafhængige miljøorganisation og har i snart 50 år arbejdet for at give vores fantastiske planet en stemme. Vi accepterer hverken penge fra stater eller virksomheder, hvilket gør os i stand til at være en uafhængig stemme, der alene taler for miljøets interesser. Derfor er økonomiske bidrag fra mennesker som dig også helt uundværlige.

100 kr om måneden

Kan betale for specialiseret udstyr til vores skibe som dykkerdragter eller mad til mandskabet, mens vi er på længere ekspeditioner.

Støt med 100 kr om måneden

200 kr om måneden

Kan betale for politisk lobbyarbejde eller retssager og søgsmål mod myndigheder eller regeringer og virksomheder, som ødelægger vores klima og miljø.

Støt med 200 kr om måneden

300 kr om måneden

Kan finansiere videnskabelig forskning, analysearbejde, dataindsamling eller opretholde Greenpeace-kontorer og ressourcer i lande, som ikke har muligheden for at indsamle midler selv.

Støt med 300 kr om måneden

Engangsbidrag

Engangsbidrag støtter vores arbejde over hele verden, og kommer specielt til nytte, når vi må handle hurtigt og i tilfælde af akutte klimakriser såsom skovbrande og olieudslip.

Giv et enkelt bidrag

Sådan bruger vi din støtte

Greenpeace undersøger, dokumenterer og afslører miljøødelæggelse. Vi arbejder for at skabe forandring gennem lobbyarbejde og mobilisering af mennesker, og tager fredelige aktioner i brug for at beskytte vores Jord og fremme løsninger for en grøn og fredelig fremtid.
1
Vi undersøger og forsker

Vi baserer vores kampagnearbejde på videnskab og fakta. Vi samarbejder med uvildige forskere rundt om i verden og har også vores eget forskningslaboratorium på Exeter University I England, som leverer videnskabelig og analytisk rådgivning til vores kampagner.

2
Vi dokumenterer

Miljøforbrydelser sker ofte langt væk fra verdens bevågenhed. En vigtig del af Greenpeaces arbejde er derfor at tage helt derud, hvor de sker, og dokumentere ved at tage satellitbilleder, filme, interviewe, udføre feltarbejde og indsamle beviser.

3
Vi afslører

Greenpeace er verdens største miljøorganisation. Ved hjælp af medierne og vores informationskanaler kan vi hurtigt få oplysninger ud til millioner af mennesker verden over. Som vælgere, forbrugere eller aktionærer kan de være med til at påvirke politikeres og virksomheders beslutninger.

4
Vi påvirker

Gennem vores lobbyarbejde opfordrer vi virksomheder og politiske beslutningstagere til at tage de nødvendige skridt for at beskytte vores klima, miljø og natur. Vi opfordrer altid til dialog og giver virksomheder og beslutningstagere mulighed for at tage ansvar og handling, inden vi begynder at lægge pres på dem med offentlighedskampagner eller aktioner.

1 Vi undersøger og forsker

Vi baserer vores kampagnearbejde på videnskab og fakta. Vi samarbejder med uvildige forskere rundt om i verden og har også vores eget forskningslaboratorium på Exeter University I England, som leverer videnskabelig og analytisk rådgivning til vores kampagner.

Miljøforbrydelser sker ofte langt væk fra verdens bevågenhed. En vigtig del af Greenpeaces arbejde er derfor at tage helt derud, hvor de sker, og dokumentere ved at tage satellitbilleder, filme, interviewe, udføre feltarbejde og indsamle beviser.

Greenpeace er verdens største miljøorganisation. Ved hjælp af medierne og vores informationskanaler kan vi hurtigt få oplysninger ud til millioner af mennesker verden over. Som vælgere, forbrugere eller aktionærer kan de være med til at påvirke politikeres og virksomheders beslutninger.

Gennem vores lobbyarbejde opfordrer vi virksomheder og politiske beslutningstagere til at tage de nødvendige skridt for at beskytte vores klima, miljø og natur. Vi opfordrer altid til dialog og giver virksomheder og beslutningstagere mulighed for at tage ansvar og handling, inden vi begynder at lægge pres på dem med offentlighedskampagner eller aktioner.

Hvordan fordeles din støtte?

En tidslinje over vigtige, grønne sejre takket være mennesker som dig!