#Landbrug

Mindre kød, mere grønt

Vær med

Danmarks rekordstore kødproduktion optager halvdelen af Danmarks areal til at dyrke dyrefoder. Natur og skov er tvunget tilbage. Og FN’s klimarapport peger på, at netop det er en dårlig cocktail for klimaet…

Vi skal behandle landjorden med større omtanke og både producere og spise mindre kød til fordel for plantebaseret mad, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at bremse klimakrisen, der presser på med mere ekstreme storme, skovbrande og oversvømmelser i vejrudsigten.

Det er kort sagt en af hovedkonklusionerne i den nye rapport fra FN’s Klimapanel, “Climate Change and Land Use,” der består af et stort netværk af klimaforskere fra hele verden. 

Det interessante ved rapporten er, at det ikke alene er nok at afvikle verdens forbrug af kul, olie og gas. Der skal også ske markante ændringer i den rovdrift på landjordens ressourcer, som det industrielle landbrug især er ansvarlig for. 

Landbruget skal altså tage større klimaansvar.

FN’s Klimapanel gør det med solid dokumentation klart, at verden skal forbruge og producere mindre kød og mere grønt i verden for at bremse klimakrisen, der truer menneskers liv med hedebølger, oversvømmelser og skovbrande. Lige nu ryddes skovene fra verdenskortet i høj hast for at give at plads til at dyrke dyrefoder, så klimaet og biodiversiteten presses. Vi står foran store udfordringer, ingen tvivl, men vi kender løsningerne. Især landbruget må indstille sig på at dyrke grønnere mad, der er nøglen til at bremse klimaødelæggelserne,” siger Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver hos Greenpeace. 

Plantemad kan brødføde 3-4 gange mere end kød

Hvis der produceres mindre kød og i stedet satses på mere plantebaserede afgrøder, vil det også være fremtidens løsning, der kan brødføde den voksende verdensbefolkning – særligt i de fattigste lande. Stiller man kød og plantebaseret mad overfor hinanden, vil den grønne kost kunne brødføde 3-4 gange mere per hektar jord. 

“Plantebaseret mad tager langt mindre plads og vil også mætte flere munde i en verden, der har kurs mod 10 milliarder mennesker,” lyder det fra Tarjei Haaland. 

Rapportens nøgterne tal er foruroligende og gør det klart, hvor store ændringer, der skal ske. 

Mennneskeheden udnytter nu mere end 70 procent af klodens isfri overflade. En fjerdedel af jordoverfladen er “degraderet” af menneskeskabt aktivitet. Herudover er det globale kødforbrug mere end fordoblet siden 1961. 

Det er i høj grad sammenhængen med kødproduktionen og de store arealer, det kræver, der udgør en klimatrussel, Og skovene, der ryddes som konsekvens heraf. Det er en ond cirkel. Ifølge rapporten kommer hele 23 procent af de menneskeskabte klimagasser fra landbrug, jordbrug og skovrydningen.

Halvér antallet af køer og svin, så vi kan få mere skov og natur

Derfor arbejder Greenpeace – og særligt i Danmark – for, at landbruget gradvist halverer antallet af køer og svin til 2030. På den måde frigives halvdelen af Danmarks landareal, der idag er beslaglagt til foderdyrkning. Dermed kan vi få plads til mere natur og skov. Godt for biodiversiteten og det globale klima.

FN’s anbefalinger bør i høj grad nærlæses i Danmark, hvor landbruget må tage et større klimaansvar, da vi har verdensrekorden med den højeste kødproduktion per indbygger. Det er uholdbart for vores natur og klima, at landbruget i dag bruger halvdelen af Danmarks landareal til at dyrke foder, så der kan sendes massive mængder kød ud i verden. Og herudover importerer vi store mængder af soja til foder, der tager plads og går ud over skovene i særligt Sydamerika. I stedet opfordrer vi til, at der arbejdes politisk for, at vi når Danmarks nye, flotte klimamålsætning ved blandt andet at skrue ned for de mange dyr i produktionen, så vi skal bruge mindre plads på at dyrke foder herhjemme. Der bør altså tages landbrugsjorde ud, så vi kan skabe plads til mere skov og natur,” siger Tarjei Haaland. 

Utopi at storproducere kød og tro på klimamål

Både mejerigiganten Arla og Danish Crown har for nyligt spillet ud med mål om at blive klimaneutrale i 2050 – men ingen har dog ikke meldt ønsker ud om at sænke antallet af dyr i produktionen. Dermed leveres ikke en den nødvendige løsning på det problem, som FN-rapporten gør så klart, som det kan blive – at der skal produceres mere plantemad i fremtiden for, at vi kan holde temperaturstigningen på 1,5 grader.

Det er på tide, at Danmarks kød- og mejeriindustri og store spillere som Danish Crown og Arla indser, som FN’s Klimapanel påpeger, at vi ikke kommer uden om at skære ned for den animalske produktion, hvis vi skal leve op til Parisaftalens 1,5-gradersmål. Det er en skadelig utopi at bilde omverden ind, at Danmark fortsat kan være storproducent af kød og samtidig opfylde vores klimamål,” slutter Tarjei Haaland.