ATP har fået en ny bejler til direktørposten. Og Sebastian Krogsgaard kunne meget vel være den helt rigtige kandidat, hvis man ønsker større gennemsigtighed, mere demokrati og et frasalg af pensionskassens investeringer i olie, kul, gas og våben.

PensionsParadokset hedder den nye, sociale bevægelse, der udspringer af Krogerup Højskole og som med Sebastian Krogsgaard som imaginær direktør-kandidat, kæmper for et mere demokratisk, gennemsigt og fossilfrit ATP.

“Vi er en gruppe unge mennesker, som ønsker at tage aktivt del i debatten og som ønsker et mere gennemsigtigt ATP og et ATP, som dropper investeringer i fossil brændsler og våben, “ siger Sebastian Krogsgaard.

“Når vi man spørger i bestyrelsen, siger de, det er folketinget og regeringen, der skal lovgive. Og spørger hos regeringen og i folketinget, har ATP selvbestemmelse. Så det er svært at vide, hvor man skal rette sine spørgsmål,” siger han.

Imponerende kampagne
PensionsParadokset har på ganske kort tid stablet en imponerende kampagne på benene: Højskoleeleverne har både talt med politikere, repræsentanter for pensionsbranchen, danske arbejdsgivere og ikke mindst ATP selv. Og det er blevet til både debatindlæg og en protestaktion foran pensionsgigantens hovedkvarter i Hillerød.

ATP var dog ikke med, da PensionsParadokset kort før jul afholdt debatmøde om pensionsinvesteringer hos Information i København.

“Det var netop dem, vi havde rettet en kritik mod. Vi søger dialogen og havde håbet, at de ville tale med os om det. Det er ikke et særligt demokratisk organ. Og det vil vi prøve at ændre,” siger Sebastian Krogsgaard.

Selvom Sebastian Krogsgaard næppe ender som direktør for ATP, så kunne man håbe, at budskabet om gennemsigtighed alligevel trænger igennem hos ledelsen. For i øjeblikket kan det være meget svært at gennemskue, hvad ATP egentlig investerer alle danskeres pensionsopsparing i.

“Når man læser på deres hjemmeside, får man let det indtryk, at de investerer bæredigt. Men når man så ser på deres investeringer, så er der jo en masse olieselskaber,” siger Sebastian Krogsgaard.

Greenpeace-kampagne inspirerede
Han fortæller, at det var Greenpeace’s kampagne, Flyt Pengene, der inspirerede højskole-eleverne til selv at dykke ned i de svært tilgængelige tal og undersøge, hvad vores pension egentlig er investeret i.

“I gjorde os opmærksomme på, at der var rigtig mange aktier, der bestemt ikke var bæredygtige. Det har vi brugt som et tungt vejende argument og som en kickstart til vores kampagne,” siger Sebastian Krogsgaard.

Du kan støtte PensionsParadokset og Sebastian Krogsgaardskandidatur til direktørposten for Europas fjerde største pensionskasse her.

Læs mere om vores kampagne, Flyt Pengene, her.