Danmark har en dårlig verdensrekord som det land i verden, der producerer mest kød (per indbygger). Hvert år produceres 31 millioner svin med konsekvenser for miljøet, klimaet og de naboer, der er så uheldige at bo i nærheden af de store svinefabrikker – som på den natursmukke halvø Tuse Næs. 

Alt det er desværre ikke på dagsordenen på World Food Summit, hvor regeringen har iklædt sig grønne klæder, men bruger topmødet som platform til at booste eksporten af danske fødevarer.

Her er min tale til demonstrationen “Færre svin i Danmark”, arrangeret af Miljøforeningen på Tuse Næs og og NOAH:

“Det er dejligt at se så mange, der vil bruge nogle timer denne torsdag eftermiddag til at protestere mod industrilandbruget og den kolossale danske kødproduktion – ikke mindst svineproduktionen.

I de her dage sidder notabiliteter fra hele verden inde på Christiansborg og diskuterer fremtidens bæredygtige fødevareproduktion. De er inviteret hertil af regeringen, og der er mange relevante emner på programmet – emner som fødevaresikkerhed og madspild og hvordan dygtige kokke kan inspirere os til at gøre mere ud af god, sund mad.

Ét emne mangler på dagsordenen – kødproduktionen

Men ét emne er ikke på dagsordenen ved World Food Summit,  og det er det vigtigste af alle emner, når det drejer sig om bæredygtig fødevareproduktion – nemlig den helt nødvendige omlægning af verdens landbrug fra at have hovedvægt på produktion af kød og mejeriprodukter til produktion af plantebaseret mad.
I Greenpeace finder vi det absurd, at netop Danmark som verdens største producent af kød pr. indbygger, står for et topmøde om bæredygtig fødevareproduktion – og at man gør det uden at sætte dette helt centrale emne på dagsordenen.
Derfor stod vores 31 lyserøde grise – en gris for hver million grise vi årligt producerer i Danmark – også på trappen ved Christiansborg, da topmødets deltagere stemplede ind i morges.

Danmark er verdensmestre i den mindst bæredygtige fødevare

Kød er verdens suverænt mindst bæredygtige og mindst klimavenlige fødevare – og det er vi altså verdensmestre i. Vi er simpelthen bedst til at lave det ringeste.

Danmark producerer bjerge og atter bjerge af kød. I 2017 husede vort lille land 31,8 mio. svin, 1,5 mio kvæg og 100 mio. Kyllinger. Joh, vi danskere ved nok hvordan man laver kød. Forureningen fra kødproduktionen er enorm og sætter sig spor overalt omkring os. Ammoniak og stank i luften, zink og kobber i jorden, kvælstof og fosfor i vandløb, fjorde, søer og hav, sprøjtegift og nitrat i drikkevandet, resistente bakterier og medicinrester i miljøet omkring os og en biodiversitet, der kun er en skygge af sig selv i forhold til før industrilandbruget for alvor overtog landskabet med endeløse monokulturelle marker næsten strippet for læhegn, markveje, stendiger og småbiotoper.

Mange steder i Danmark forpestes livet for naboerne til industrifarmene af lugt, støv og støj, og dertil kommer den katastrofalt ringe dyrevelfærd i industristaldene, hvor en to meter lang so holdes indespærret i en snæver boks på to meter og 10 centimeter. Velbekomme siger jeg bare. Så forureningen fra dyreproduktionen er kolossal – men klimapåvirkningen er endnu mere katastrofal og den vigtigste årsag til, at vi på sigt simpelthen ikke kommer uden om at omlægge landbruget fra produktion af kød til produktion af planter.

Halvdelen af Danmarks areal bruges til dyrefoder

Danske svin og kvæg står for næsten en femtedel af Danmarks samlede udledning af klimagasser. Prøv lige et øjeblik at forestille jer, hvor meget det er. En femtedel af al udledning – boliger, biler, fabrikker, mennesker – al anden produktion. SÅ mange dyr er der i Danmark – vi ser dem bare ikke, for de er spærret inde i kødfabrikkerne.

Kødproduktion er ikke blot en rigtig dårlig forretning for klimaet på grund af det høje klimagasudslip fra selve dyrene og produktionen af dem. Det er også en hamrende dårlig forretning, fordi produktionen er så pladskrævende, at den optager næsten al pladsen, så der ikke bliver plads til den skov og den natur, der kunne optage og holde på CO2.

Danmark er Europas mest opdyrkede land – landbruget optager godt 61% af vores areal, og heraf bruges 80% til at lave foder til de mange dyr. Det svarer til, at halvdelen af Danmarks areal bruges til at lave dyrefoder. Derudover importerer vi soyaskrå til svinene dyrket på ryddede regnskovsarealer i Sydamerika svarende til mere end Sjællands areal.

Det er langt mindre pladskrævende at mætte verdens befolkning med planter. Hvis man dyrker planter til mennesker i stedet for foderplanter til dyr, så behøver man kun en fjerdedel af det areal, man bruger til kødproduktionen, for at mætte samme antal munde. SÅ pladskrævende er det at putte planterne gennem dyrene i stedet for at spise dem selv.

Tænk hvor meget areal vi ville få til at omlægge landbruget til den mere pladskrævende økologi, til natur og til at plante ny CO2-optagende skov, hvis vi blot erstattede halvdelen af kødproduktionen med produktion af plantemad til mennesker.

Og med en befolkning på kloden i 2050 på forventeligt 10 mia. mennesker, så er det tvingende nødvendigt at satse på plantebaseret mad i stedet for kød – simpelthen fordi man kan mætte 3-4 gange så mange mennesker med planter.

World Food Summit – eksportfremstød i grønne klæder

Det er disse emner, vi savner på dagsordenen for World Food Summit, hvor regeringen med den ene hånd markedsfører Danmark som verdens førende bæredygtige fødevareproducent og med den anden hånd støtter kød- og mejeri-industrien som aldrig før.Greenpeace har hen over sommeren fået aktindsigt i en række dokumenter om planlægningen af topmødet. Vi har givet dokumenterne til Politiken, der i dagens avis afdækker de tætte forbindelser mellem kød- og mejeriindustrien og ministeriet under planlægningen af topmødet.

Dokumenterne viser blandt andet, at mejerigiganten Arla har haft afgørende indflydelse på, hvem selskabet gerne vil have inviteret til World Food Summit og at Arla gerne vil afholde såkaldte “bilaterale højniveau-møder” under i topmødet. Så vores aktindsigt dokumenterer en tæt alliance mellem ministeriet og industrien i planlægningen af topmødet, og toplederne fra de største danske fødevareproducenter er da også blandt topmødets hovedtalere.

Vores samlede indtryk af dette såkaldte topmøde om fremtidens bæredygtige fødevareproduktion er snarere, at det er et regulært ekportfremstød for primært dansk kød- og mejerivareproduktion – iklædt grønne klæder. Det er greenwashing på højeste niveau – for den vigtigste forudsætning for fremtidens bæredygtige fødevareproduktion – omlægning fra kød til planteproduktion – nævnes ikke med ét eneste ord.

Vi ved jo godt, at ministerierne samarbejder med industrien og kongehuset om at promovere dansk eksport – det er der ikke noget nyt i. Men her lader man som om, at man afholder et internationalt topmøde om “better food for more people” – om fremtidens bæredygtige fødevareproduktion – samtidig med at man bag kulisserne samarbejder tæt med industrien om at promovere kød- og mejeriproduktionen.

Danmark har den blodrøde kød-førertrøje på. Alle os der er samlet her i dag – og med os 100.000 vis af andre danskere – ønsker, at vore dygtige danske landmænd skifter fokus fra rødt til grønt – fra kød til planter.

Halvdelen af danskerne vil spise mindre kød

Befolkningen har for længst bevæget sig i den grønne retning. En helt ny analyse fra COOP viser, at over halvdelen af befolkningen gerne vil spise mindre kød, og antallet af veganere, vegetarer og flexitarer vokser for hver dag. De rød/grønne partier er også så småt begyndt at italesætte, at den absurd store danske kød- og mejeriproduktion skal reduceres markant, så naturen, klimaet, miljøet, dyrene og naboerne til industrifarmene kan slippe ud af kødindustriens jerngreb.

Om kort tid lancerer regeringen sit klimaudspil om, hvordan blandt andet landbruget skal nedsætte sit massive klimaaftryk. Vi frygter, at regeringen som vanligt vil lade landbruget slippe. På den anden side håber vi, at de rød/grønne partier vil forlange, at nogle af de mange hundrede millioner af skattekroner, der hvert år postes i kødindustrien i form af blandt andet støtte til nye svinestalde, fremover skal bruges på at forske i dyrkning af plantebaseret mad, i teknologier, maskiner, sorter og menuer.

Danske landmænd er dygtige til at omstille sig. Det har de bevist masser af gange de seneste 100 år. Men det skal kunne betale sig for dem, så det gøres ikke uden at politikerne på Christiansborg begynder at favorisere plantebaseret mad ved for eksempel at lægge afgift på kød efter dets klimaaftryk og sænke moms og afgifter på plantebaserede produkter. Eller ved at politikerne italesætter, at den vigtige EU-landbrugsstøtte ikke længere bare gives efter, hvor meget jord man ejer men også efter hvad man dyrker og hvor meget man forurener. Vi foreslår, at hektarstøtten er højere, hvis man producerer økologisk brødkorn, frugt, grøntsager, bælgplanter og rodfrugter og lavere, hvis man blot laver foder til dyr.

Der er mange muligheder for langsomt at omlægge landbrugsproduktionen fra at fokusere på kød- og mejeriprodukter til at fokusere på plantebaseret mad. Men det haster, for landbruget står for knap en fjerdedel af verdens samlede udledning af klimagasser samt for massiv forurening af både luften, jorden og vandet.
Her til slut vil jeg gerne takke Noah og Miljøforeningen Tuse Næs samt de mange medindkaldende foreninger for at arrangere denne demonstration. Og ikke mindst tak til alle, der kom for at støtte op om et grønnere landbrug med langt færre grise.

Tak for ordet.”