#Skov

Beskyt Rang-Tan

Vær med

Det er blevet kaldt en ”forbrydelse mod menneskeheden”, ”den største miljøforbrydelse i det 21. århundrede”, og fornyligt også ”den største klimakrise i verden netop nu”.


Brandmænd på arbejde i et orangutang-reservat på Borneo, Indonesien.

Brandmænd på arbejde i et orangutang-reservat på Borneo, Indonesien.

Siden august er enorme regnskovsområder i Indonesien blevet antændt af palmeolie- og papirmasseindustrien for at gøre plads til nye plantager. Industrien har i årevis gjort brug af denne miljøskadelige praksis, men i år har vejrfænomenet El Niño medført ekstrem tørke i Indonesien, og det har fået skovbrandene til at udvikle sig fuldstændigt katastrofalt.

Størstedelen af brandene er antændt oven på tørvearealer, hvor enorme naturlige kulstoflagre ligger tæt under jordoverfladen. Det gør brandene næsten umulige at slukke, fordi ilden kan ulme videre dybt nede i jorden og blusse op igen og igen. CO2-forureningen af atmosfæren fra brandene har de seneste dage været større end udledningerne fra hele USA.

43 millioner mennesker i Indonesien og nabolandene er direkte påvirket af den giftige røg fra brandene, og store evakueringsindsatser er nu i gang. Allerede truede dyrearter som orangutangen, pygmæelefanten og Sumatra-tigeren er fanget i brandene og drives for hver dag tættere på udryddelse.


Børn leger på legepladsen uden nogen form for beskyttelse mod den giftige røg fra skovbrandene.

Børn leger på legepladsen uden nogen form for beskyttelse mod den giftige røg fra skovbrandene.

Der ser ikke ud til at være nogen ende på krisen foreløbigt. Nu må palmeolie- og papirmasseproducenter, som i årtier har stået bag ødelæggelsen af Indonesiens regnskovs- og tørvearealer, tage ansvar for den miljøkatastrofe, de har skabt! Alle ressourcer må sættes ind for at standse brandene og stoppe denne tragedie. Her er de fire ting, der skal til, for at det kan lykkes:

1. Stands skovrydning omgående

At standse skovrydning er en af de enkleste, mest effektive og billigste ting, vi kan gøre for at bremse klimaforandringerne. Det anslås, at dette års skovbrande i Indonesien vil koste landet omkring 90 milliarder kroner. Det er den virkelige pris opgjort i kolde kontanter for, at landet fortsat lader virksomheder rydde regnskov og dræne tørvearealerne under regnskoven for at omlægge den til landbrugsjord. Indonesien må overvåge og regulere sin skov- og landbrugsindustri og holde virksomhederne ansvarlige.

2. Tilfør vand igen og genetablér skoven og tørvearealerne

Sidste år lovede Indonesiens præsident Jokowi at beskytte tørvearealerne. Han understregede sit løfte ved at deltage i opdæmningen af en kanal for at stoppe dræningen af tørveareal i Sumatras regnskove. Takket være opdæmningen af kanalen er dette område gået fri af skovbrandene i år. I sidste uge gentog præsidenten sit løfte, efter at det blev bekræftet, at ti personer var omkommet i røgen.

Tilførsel af vand og genetablering af regnskoven og tørvearealerne kan nedbringe risikoen for skovbrande. Det er en løsning, som Greenpeace har anbefalet i flere år.

3. Dokumentation af industriens forbrydelser


De røde prikker på kortet viser de skovbrande, Greenpeace har observeret siden den 1. august i år.

De røde prikker på kortet viser de skovbrande, Greenpeace har observeret siden den 1. august i år.

Greenpeace har undersøgt og dokumenteret næsten 112.000 skovbrande i perioden 1. august til 26. oktober i år. 40 % af brandene er sket inden for områder, hvor den indonesiske regering har givet virksomheder tilladelse til at fælde skov og drive plantager.

Vores undersøgelser hjælper med at dokumentere, hvem der står bag brandene, og dokumentation skal bruges til at lægge pres på Indonesiens regering og plantageindustri.

4. Bekæmp brandene gennem samarbejde

Greenpeace kræver, at Indonesiens palmeolie- og papirmasseproducenter, som i årtier har stået bag ødelæggelsen af landets skov- og tørvearealer, går sammen og tager ansvar for at løse den miljøkatastrofe, de har skabt! Alle ressourcer må sættes ind for at standse brandene og stoppe denne tragedie.

Vil du også hjælpe med at stoppe skovbrandene? Så skriv under her.