#Landbrug

Mindre kød, mere grønt

Vær med

Danmarks største kødproducenter udleder store mængder ammoniak fra bl.a. gylle og stalde. Det forurener luften, vandet og naturen. Alligevel belønner EU’s landbrugsstøtte dem med fuld såkaldt grøn støtte, afslører en ny international undersøgelse fra Greenpeace, hvor de 69 danske landbrug med den største udledning af ammoniak er med.


I Danmark er det primært store svineproducenter, der bevilges EU’s landbrugsstøtte, selv om de er på listen over de største udlederere af ammoniak – men mange fjerkræfarme får også høje beløb. Her er en nordtysk farm, der har kapacitet til at opdrætte 30.000 kyllinger og feder dem op til 2 kg. på ca. 35 dage.

EU’s landbrugsstøtte gives nemlig udelukkende efter, hvor meget jord landmænd ejer og ikke efter, hvor meget de forurener. Samtidig trækkes de største forurenere – trods det betydelige miljøaftryk – altså end ikke i den grønne støtte.

Læs undersøgelsen her.

Støtten gives nemlig udelukkende efter, hvor meget jord landmænd ejer og ikke efter, hvor meget de forurener. Samtidig trækkes de største forurenere – trods det betydelige miljøaftryk – altså end ikke i den grønne støtte.

Den grønne støtte er kulsort

“Det viser, at EU’s landbrugsstøtte slet ikke er grøn, men derimod kulsort, fordi den rigtige forurening ikke straffes på nogen måde,” siger Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace til Altinget og fortsætter:

“Det er en narresut, når EU’s landbrugsstøtte giver såkaldt grøn støtte til de største og mest forurenende kødproducenter i Danmark og andre EU-lande. Det er absurd, at princippet om at ‘forureneren betaler’ er vendt om, og vi opfordrer regeringen til at arbejde for en landbrugsreform, hvor landmanden ikke belønnes for at forurene,” siger Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace i Danmark.

Greenpeace fremhæver op til EU’s kommende reform af landbrugsstøtten Danmark som et af otte lande i undersøgelsen af, hvordan de største forurenere belønnes af EU.

Greenpeace har i samarbejde med undersøgende journalister klarlagt, hvor meget de største ammoniak-forurenere i blandt andre Danmark, Tyskland og Polen får i landbrugsstøtte.

I Danmark er 69 svine- og fjerkræfarme indberettet til EU for i 2015 at have forurenet med mere end 10 ton ammoniak. Ud af de 69 har 63 – trods den massive forurening – fået landbrugsstøtte på gennemsnitligt mere end en million kroner i både såkaldt grundbetaling og grøn støtte.

Se om du bor tæt på landets største ammoniakforurenere


Se på kortet her, hvor Danmarks 69 mest ammoniakforurenende landbrug ligger og klik på ikonerne for at læse mere om hvor meget hver enkelt farm modtager i EU-støtte og hvor meget ammoniak, de udledte i 2015 (2015-tallene er de senest offentliggjorte).

Danmark det land i verden, der producerer flest svin per indbygger. Den kolossale danske husdyrproduktion af svin, fjerkræ, mink og kvæg belaster klima, miljø, natur og folkesundhed.

Det spiller imidlertid ingen rolle, når EU uddeler milliarder til industrien, fordi støttesystemets grundbetaling og den grønne støtte til bedrifterne baseres på landbrugets samlede areal og end ikke skeler til miljøbelastningen fra de husdyr, som hovedparten af landbrugsarealet bruges til at producere foder til.

“Det er ikke raketvidenskab at få den grønne støtte. Den er nemlig hovedsageligt betinget af, hvilke afgrøder der dyrkes og slet ikke af, hvor meget landmandens dyr forurener,” siger Kristian Sloth.

Støtte til kød fremfor planteføde

“EU støtter massivt produktion af et af verdens mindst bæredygtige levnedsmidler – nemlig kød. Det er helt skævt, når der er et stærkt behov for markant at reducere både produktionen og forbruget af kød – især i Danmark og den rige del af verden. EU`s landbrugsstøtte, der udgør 38% af hele EU`s budget, burde i stedet præmiere mindre klimabelastende produktion af planteføde til mennesker,” siger Kristian Sloth.

80% af det danske landbrugsareal – eller knap halvdelen af Danmarks samlede landareal – bruges i dag til at producere foder til dyr, der hovedsageligt eksporteres. Denne ubæredygtige produktion understøttes i dag massivt af EU.

“Markedet for plantebaseret mad er i stærk vækst, og denne udvikling bør EU fremme ved at forhøje støtten til produktion af økologisk plantemad til mennesker på bekostning af produktion af dyrefoder og dermed kød,” siger Kristian Sloth.

EU-Kommissionen offentliggør i slutningen af maj sit forslag til den kommende landbrugsreform (2021-2027).

Bag om undersøgelsen – sådan har vi gjort

Greenpeaces EU-kontor har i otte EU-lande samarbejdet med datajournalister om at undersøge, hvor meget de mest ammoniakforurenende landbrug får i EU-landbrugsstøtte.

Følgende lande deltager: Tyskland, Danmark, Frankrig, Belgien, Italien, Holland, Polen og Østrig.
Oplysningerne om, hvor meget de enkelte landmænd får i landbrugsstøtte, er enten hentet fra de respektive landes myndigheder eller – som i Danmark – via aktindsigt.

Oplysningerne om, hvem de største ammoniakforurenere er, er hentet via EU`s register, der kaldes E-PRTR, over særligt forurenende virksomheder.

De seneste indberetninger er fra 2015, og her er som nævnt 69 danske svine- og kyllingefarme registreret for at have udledt mere end 10 ton ammoniak, der er EU`s nedre grænse for, hvornår man skal indberettes.

I Danmark har en af Europas førende undersøgende datajournalister, Nils Mulvad, stået for databehandlingen, ligesom han har hjulpet med databehandlingen i flere af de andre lande.