#Græsrod

Start din egen kampagne

Vær med

På kortet kan du se, hvor Danmarks 69 mest ammoniakforurenende landbrug ligger, og hvor meget ammoniak, de udledte i 2015 (2015-tallene er de senest offentliggjorte).

De 69 landbrug udledte i 2015 hver for sig over 10.000 kilo ammoniak, og derfor blev de indberettet til EU`s register E-PRTR.

Selv om farmene altså i 2015 var Danmarks mest ammoniakforurenende, modtog de masser af EU-landbrugsstøtte året efter, at forureningen var indberettet. 63 af de 69 farme fik ifølge Greenpeaces undersøgelse landbrugsstøtte i 2016 på tilsammen over 63 millioner kroner – altså gennemsnitligt mere end en million kroner pr. farm.

Klik på ikonerne og læs mere om hver enkelt farm og hver enkelt modtager af EU-støtte.