Το να τρώμε κάθε μέρα κρέας, γαλακτοκομικά και αλλαντικά (σε κάθε ευκαιρία, κάθε γεύμα και κάθε κολατσιό!) είναι μία από τις πιο καταστροφικές διατροφικές συνήθειες. Απαιτεί παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων βιομηχανικού κρέατος και βλάπτει την υγεία ανθρώπων και ζώων, εγκλωβίζει όσους εργάζονται στις εργοστασιακές φάρμες, απειλεί τα δάση και το νερό, ρυπαίνει τα ποτάμια, και επιτείνει τις κλιματικές αλλαγές.

© Mitja Kobal

Τριγύρω μας υπάρχει μεγάλη ποικιλία τροφών αλλά και παραγωγών που μπορούν να μας θρέψουν χωρίς να καταστρέφουν την υγεία ανθρώπων, ζώων και πλανήτη.

Σήμερα, το ποσοστό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη βιομηχανική κτηνοτροφία φτάνει το 14% και ισοδυναμεί σχεδόν με το ποσοστό των εκπομπών που προκαλούνται από το σύνολο του τομέα μεταφορών. Μάλιστα, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), στην πρόσφατη Έκθεσή της, προειδοποίησε ότι στενεύουν τα περιθώρια για να επιτευχθεί ο συμφωνημένος στόχος συγκράτησης της ανόδου θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5°C και χαρακτήρισε τη μείωση του κρέατος ως πολύ σημαντική προς τον στόχο αυτό. Αν συνεχίσουμε να τρώμε κρέας με την ποσότητα και συχνότητα που τρώμε σήμερα, μέχρι το 2050 το 52% των εκπομπών αερίων στην ατμόσφαιρα θα προέρχεται από τη γεωργία, ενώ το 70% των εκπομπών αυτών θα προέρχεται από τη βιομηχανική κτηνοτροφία!

Πέρα από τους σοβαρότατους περιβαλλοντικούς, αλλά και ηθικούς λόγους (άθλιες συνθήκες εκτροφής, καταπάτηση δικαιωμάτων ζώων, κοκ) που επιβάλλουν 50% μείωση κατανάλωσης και παραγωγής κρέατος και γαλακτοκομικών, υπάρχουν και λόγοι υγείας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το επεξεργασμένο κρέας κατατάσσεται στα καρκινογόνα και το κόκκινο κρέας στα «πιθανώς καρκινογόνα».

Τριγύρω μας υπάρχει μεγάλη ποικιλία τροφών αλλά και παραγωγών που μπορούν να μας θρέψουν χωρίς να καταστρέφουν την υγεία ανθρώπων, ζώων και πλανήτη. Υπάρχουν αγροκτήματα που μειώνουν δραστικά τη χρήση φυτοφαρμάκων, καθώς και πολλές ομαδικές και ατομικές πρωτοβουλίες ήπιας / εκτατικής κτηνοτροφίας που τολμούν να εφαρμόζουν πιο ήπιες περιβαλλοντικές μεθόδους παραγωγής τροφής.

Λύση λοιπόν υπάρχει και μάλιστα βρίσκεται στα χέρια μας. Είναι τόσο παλιά και τόσο ελληνική όσο η ιστορία της δικής μας διατροφής, της Μεσογειακής Διατροφής:  Λιγότερο αλλά καλύτερο κρέας για όλους και περισσότερα όσπρια και λαχανικά εποχής για να ζήσει ο πλανήτης καλά και εμείς καλύτερα!

Πάτα εδώ