Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a MOL új fosszilis ipari létesítményt telepítsen az Őrségi Nemzeti Park területén. Védett természeti értékeink rombolása az egyre súlyosbodó éghajlati- és ökológiai válságban megengedhetetlen. A helyieket támogatva, más zöld szervezetekkel együtt követeljük, hogy az olajcég álljon el a tervezett kútfúrástól. Nézzük meg részletesen, mi a tétje a beruházásnak, vagyis miért NE fúrjon a MOL az Őrségben.

1. A természetért. A MOL által a beruházásra kiszemelt terület az Őrségi Nemzeti Park része, védett természeti terület, a Natura 2000 hálózat különleges madárvédelmi területe, illetve egyúttal az ökológiai hálózat magterülete is.

Nemzeti parkjainkat azért hozták létre, hogy a magyar tájat és benne természeti értékeinket hosszú távon megőrizzék, minden, ezt a célt veszélyeztető gazdasági tevékenységet el kell kerülni. A klíma- és ökológiai válságban a biológiai sokféleség, a minket is fenntartó élő rendszerek összeomlásának közvetlen veszélye megköveteli, hogy óvjuk az egyre kevesebb, még természetes területünket.

Egy kőolaj- vagy földgázkitermelő ipari beruházás, majd az azt követő üzemeltetés rengeteg káros hatással járna a terület természetes élővilágára, a növényekre, az állatokra és a környéken lakó emberekre egyaránt. A beruházó MOL által megrendelt hatásbecslés is felsorolja a területen megtalálható ökológiai értékeket, és leírja azt is, milyen káros hatásokkal járna a projekt: a zaj-, fény- és porszennyezéstől kezdve, a megnövő forgalmon keresztül, egészen a madarak költőhelyének megzavarásáig. Egy ilyen pusztító beruházásnak semmi keresnivalója nincs egy természetvédelmi területen. Egy felelős nagyvállalatnak már elkötelezetten azon kellene dolgoznia, hogyan alakítja át a működését úgy, hogy az ne rombolja tovább a természetet és az éghajlatot.

Az Alaptörvény védelme alatt álló természetvédelmi területen a közérdek a természet védelme, rendelet mondja ki, hogy a bányászati célú kutatási tevékenység nem élvez elsőbbséget a nemzeti park részét képező területen – ahogy erre dr. Bándi Gyula, a Jövő Nemzedékek Szószólója is rávilágít.

Azt várjuk a MOL-tól, hogy a TERMÉSZET védelméért jelentse be: elállnak a szénhidrogén-kitermelési szándékuktól az Őrségi Nemzeti Park területén.

2. A helyi lakosokért és az Őrségért. Őriszentpéter az „Őrség fővárosa”, az Őrség pedig az egész nemzet parkja! Az őrségi tájkép olyan nemzeti és kulturális érték, amit védeni és támogatni kell, nem pedig veszélyeztetni. A tervezett fúrási helyszínhez legközelebb eső településrész, az erdő szélén lévő Galambosszer egy olyan rendkívül értékes hely, amit meg kell őriznünk. A helyi lakosok már számos alkalommal elmondták véleményüket: nem kérnek a MOL tervezett beruházásából. Az itt élők jelentős része ökoturizmusból él, az ország minden tájáról érkezőket látják vendégül, akik csendet, nyugalmat, tiszta levegőt keresnek és a természettel szeretnének közeli kapcsolatba kerülni. Ezt bármilyen fosszilis tüzelőanyag kitermelése egyértelműen veszélyeztetné. Egy ilyen pusztító beruházásnak semmi keresnivalója nincs pár száz méterre emberek lakóhelyétől.

A helyi lakosok petíciójához eddig több mint 33 ezren csatlakoztak.

Azt várjuk a MOL-tól, hogy a HELYI LAKOSOKÉRT ÉS AZ ŐRSÉGÉRT jelentse be: elállnak a szénhidrogén-kitermelési szándékuktól az Őrségi Nemzeti Park területén.

3. A bolygóért és az éghajlatért. A klímaválság közepén a fosszilis tüzelőanyagok kivezetésén kellene fáradozni, nem pedig további olaj- vagy földgázkutakat fúrni. Amennyiben a MOL egy újabb szénhidrogén-kitermelő kutat nyitna a területen, az itt kitermelt fosszilis energiahordozók égetésével járó szén-dioxid-kibocsátás még tovább fokozná a klímaválságot.

Ahogy az elemzések bemutatták, a már feltárt készletek kitermelése és felhasználása is veszélyezteti a Párizsi Klímamegállapodásban szereplő 1,5°C fokos szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célt. Egyértelmű: nem engedélyezhető semmilyen, fosszilis energiahordozók kitermelésére vonatkozó új beruházás Magyarország területén sem. Alapvető szemléletváltásra van szükség a nagyvállalatok részéről, hogy megfékezzük a természet pusztítását és a klímaválságot. A változással nem várhatunk tovább, az idő elfogyott.

Azt várjuk a MOL-tól, hogy a BOLYGÓÉRT ÉS AZ ÉGHAJLATÉRT jelentse be: elállnak a szénhidrogén-kitermelési szándékuktól az Őrségi Nemzeti Park területén.

4. A jövőnkért: mert a fosszilisek ideje lejárt. „A fosszilis energia napjai meg vannak számlálva” – bármennyire is meglepő, ezt a kijelentést a MOL elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt tette tavaly.

Természetesen a gazdaság és a társadalom olaj- és gázfüggőségét nem lehet egyik napról a másikra leküzdeni, de az teljességgel elfogadhatatlan, hogy újabb fosszilis infrastruktúrák kialakításába kezdjen egy magát felelősnek nevező nagyvállalat. Itt az ideje a jövő útjára lépni, és a zöld beruházásokat támogató intézkedéseket előtérbe helyezni. Ez lenne összhangban a MOL csoport által kihirdetett 2030-as célokkal is.

Azt várjuk a MOL-tól, hogy egy zöld, igazságos és biztonságos JÖVŐÉRT jelentse be: elállnak a szénhidrogén-kitermelési szándékuktól az Őrségi Nemzeti Park területén.