Budapest, 2024. május. 31. – A Greenpeace Magyarország 2024. április 15-én tájékoztatta a sajtót  az Éltex Kft. telephelyéről a Salgó-patakba került súlyosan egészségkárosító szennyezésről. Az Éltex Kft. sajtóhoz eljuttatott helyreigazítása megtévesztő módon közöl tényállításokat, és ezzel hamis színben tünteti fel a Greenpeace szakmai munkáját. Ugyanis a Greenpeace által március 18-án vett minták laboratóriumi vizsgálatának eredményeit nem cáfolják az egy hónappal a szennyezés után történt mérések, amelyekre az Éltex Kft. hivatkozik közleményében. A vinil-klorid illékony anyag, ebből adódóan egy hónappal a szennyezés után annak nem marad nyoma. 

A Greenpeace Magyarország április 15-én kiadott sajtóközleményben tájékoztatott az Éltex Kft. telephelyéről a Salgó-patakba folyó szennyezésről, melyet több médium leközölt. Az Éltex Kft. azóta számos, a Greenpeace mérési eredményeiről tájékoztató sajtóorgánumnak helyreigazítási felszólítást küldött, amely megtévesztő módon közöl tényállításokat és ezzel hamis színben tünteti fel a Greenpeace méréseire, és annak akkreditált vizsgálatára alapozott szakmai munkáját. 

Az Éltex Kft. nem vethet a Greenpeace szemére valótlan tényállításokat, hiszen a zöldszervezet 

  • nem állította, hogy az Éltex produkálja a szennyezést, hanem azt, hogy a telephelyéről folyt ki. A Greenpeace a szennyezés jelenlétekor ott volt a helyszínen, az Éltex telephelyéről történő kifolyásból vett mintát, és abban mutatott ki jelentős szennyeződést;
  • nem állította, hogy a szennyezés akkumulátortevékenységből származik, hanem hangsúlyozta, hogy a szennyező anyagok olyan telephelyről jutottak ki, amely korábban akkumulátor hulladékot tárolt;
  • a mérési eredmények elemzése után nyilvánosságra hozta, hogy rendkívül veszélyes, rákkeltő anyag folyt az Éltex Kft. telephelyéről a Salgó-patakba, melyet a Greenpeace mintavételei igazoltak.

Mi történt Salgótarjánban?

  • 2024. március 18-án helyi bejelentés nyomán a Greenpeace Magyarország mintákat vett az Éltex Kft. salgótarjáni telephelyéről a Salgó-patakba folyó szennyvízből. A zöldszervezet nem a patakból vett mintát, hanem az Éltex telephelyén lévő csatorna kifolyásából, még mielőtt az a patakba torkollott volna. A minták akkreditált laboratóriumban történő vizsgálata kimagasló mértékben mutatott ki az emberi egészségre rendkívül veszélyes szennyező anyagokat, többek között rákkeltő vinil-kloridot, 814 mikrogramm/liter mennyiségben. 
  • A Greenpeace március 19-én bejelentést tett a hatóságoknak, kérve az akkor még látható szennyezés kivizsgálását, illetve tájékoztatást kért a vizsgálatról és a szennyezéssel kapcsolatos intézkedésekről. A zöldszervezet a mérési eredményeket is megküldte az illetékes hatóságoknak, sajnos eddig semmilyen érdemi választ nem kapott tőlük.
  • Az Éltex Kft. április 29-én kiadott egy közleményt, amely egy hónappal későbbi, április 16-i mintavételre hivatkozik, amikor – a hatóságok által egyébként sosem publikált – „hatósági mérések” már nem mutattak ki a Greenpeace mérési eredményeihez viszonyítva jelentős szennyezést. A Greenpeace azonban semmilyen összefüggést nem lát a március 18-i szennyezés és az április 16-i mintavétel eredményei között, különösen, hogy ebben az időszakban nem volt tapasztalható a márciusi kiömléshez fogható, szemmel látható szennyezés. A vinil-klorid, mint azt a zöldszervezet közleményében is írta, illékony anyag, ebből adódóan egy hónappal a szennyezés után semmi nyoma nem marad. Így az Éltex állítása, hogy ez alapján a „Greenpeace állításai megalapozatlanok”, a közvélemény félrevezetése. 
  • Az Éltex azon állítása, hogy „a patak vize még az Éltex Kft. telephelyére való belépési pont előtt már vinil-kloridot, diklór-etilént és arzént is tartalmaz”, szintén semmilyen módon nem ad választ a Greenpeace felvetéseire, s nem tisztázza a helyzetet. Ha össze is függ a pataknak az Éltex Kft. telephelyére történő befolyás előtti szennyezettsége és az Éltex telephelyéről kifolyó mérgekkel teli kiömlés, annak tisztázása a hatóság feladata. 
  • Az Éltex Kft. helyreigazítási felszólításában azt állítja, hogy „patakvízre vonatkozóan vinil-kloridra és diklór-etilénre nem állnak rendelkezésre határértékek, arzénra vonatkozóan a mért értékek pedig megfelelnek a határértéknek.” Ha egy anyagot veszélyesnek minősítenek, az veszélyes marad akkor is, ha még nem állapítottak meg rá – például felszíni vizekben – határértéket. Ettől még egy településen végigfolyó vízfolyásban a jelenléte kockázatos, amit meg kell akadályozni. 

Az OKIR adatai szerint már eddig is több szabálytalanságot tártak fel az Éltex Kft-vel kapcsolatban, csak az elmúlt években számtalan környezetvédelmi, munkavédelmi és katasztrófavédelmi bírságot kapott a cég. Az Éltex Kft. Debrecen közeli hajdúhadházi telephelyéről készült képek alapján feltételezhetően szabálytalanul és környezetszennyezést okozva tárolt és kezelt jelentős mennyiségű hulladékot. 

Több mint két hónap telt el a salgótarjáni szennyezés dokumentálása óta, a hatóságok azonban e közlemény megjelenéséig sem a Greenpeace-t, sem a lakosokat nem tájékoztatták a szennyezés forrásáról, mérési eredményeikről, illetve a szennyezés felszámolása, jövőbeni szennyezések megelőzése érdekében tett intézkedéseikről. 

A Greenpeace azt követeli, hogy a hatóságok a lehető leghamarabb adjanak választ az Éltex Kft. salgótarjáni telephelyéről március 18-án kifolyó szennyezés eredetére vonatkozóan, illetve saját mérési eredményeikről. A zöldszervezet továbbra is azt várja, hogy a lakosság biztonsága érdekében a hatóságok mielőbb szüntessék meg a jelenlegi, és előzzék meg a jövőbeni szennyezéseket. Nem kerülhet még egy befolyásosnak gondolható cég érdeke sem előbbre, mint a magyar lakosság egészsége, vagy természeti kincseink megőrzése.