A Paksi Atomerőmű új blokkjait építtető MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2014 decemberében nyújtotta be engedélykérelmét az illetékes kormányhivatalnak. Elemeztük és véleményeztük az engedélykérelem alapjául szolgáló dokumentumot.

A Greenpeace álláspontja szerint az új paksi blokkokról készült hatástanulmány hiányosságai miatt nem alkalmas arra, hogy az alapján elbírálható legyen a környezetvédelmi engedélyre vonatkozó kérelem. A dokumentum számos lényeges kérdést homályosan fejt ki, vagy egyáltalán nem is tárgyal: ilyen például az építési és üzemeltetési ütemterv, a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyagok kezelése, az erőmű majdani leszerelése, valamint az egész Paks II projekt gazdaságossága, finanszírozása, összevetése az alternatívák hatásával.

Pedig – tekintettel a projekt nemzetgazdasági jelentőségére, nagyságrendjére és időtávjára – a tervezett beruházás környezeti hatásait az alternatíváival együtt, a gazdaságossági kérdéseket is figyelembe véve kellene értékelni.

A fenti kérdések a tervezett beruházás gazdasági, társadalmi, környezeti súlyára való tekintettel sokkal részletesebb tárgyalást, alaposabb bemutatást igényelnek. Mindezek miatt a dokumentum kiegészítésére, helyenként teljes újraírására van szükség. A Greenpeace ezért követeli, hogy a beruházás valódi ütemterve alapján folytassák le a vizsgálatokat, valamint pótolják a hatástanulmány további hiányosságait.

LETÖLTÉS