Budapest, 2018. április 27. – A Greenpeace Magyarország üdvözli, hogy az Európai Unió tagországainak többsége megszavazta három méhgyilkos rovarölő szer használatának gyakorlatilag teljeskörű tilalmát. Csupán négy ország, köztük Magyarország szavazott a tilalom ellen, mellyel az agrovegyipari lobbi érdekeit helyezték volna a beporzók, a környezet és az emberek védelmének érdekei elé. A környezetvédő szervezet azt várja a magyar kormánytól: ezentúl tartsa tiszteletben a tilalmat, és ne kérjen ki eseti engedélyeket ezen bizonyítottan pusztító szerek hazai használatára. A mai EB-döntés megerősíti: nincs szükség a méhgyilkos neonikotinoidok használatára.

Az Európai Bizottság javaslatára az Unió betiltotta a három méhgyilkos neonikotinid használatát minden szabadföldi használatra. Értesüléseink szerint a tilalom mellett 16 ország szavazott (Ausztria, Ciprus, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Málta, Portugália, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország, Szlovénia), az uniós lakosság túlnyomó többségét, 76,1%-át reprezentálva; ellene szavazott 4 ország (Csehország, Dánia, Magyarország és Románia); 8 ország (Belgium, Bulgária, Finnország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia és Szlovákia) pedig tartózkodott.

„Üdvözöljük, hogy az európai uniós tagállamok túlnyomó többsége végre belátta: a beporzók védelme érdekében egyértelmű, hogy be kell tiltani a méhgyilkos vegyszereket. Felháborítónak tartjuk, hogy miután tudományos bizonyítékok és a terepi vizsgálatok is bizonyítják, hogy nincs szükség ezekre a méhgyilkos vegyszerekre, a magyar kormány mégis ellenezte ezek betiltását. Azt várjuk a kormánytól, hogy ne kérjen további eseti engedélyeket a jelenlegi döntéssel betiltott veszélyes neonikotinoidok felhasználásaira a méhek védelme érdekében. A Greenpeace célja, hogy hazánk is elinduljon a vegyszermentes, a lakosságot és az élővilágot egyaránt védő ökológiai gazdálkodás irányába” – mondta Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyianyag-szakértője.
Az általunk elfogyasztott étel nagy része a természetes rovarbeporzástól, a méhek és más beporzó rovarok munkájától függ. Méhek és beporzók nélkül a terményeink mintegy egyharmadát vagy kézzel kellene beporozni, vagy sokkal kevesebb élelmiszert biztosítanának. Haszonnövényeink közel 75%-ának csökkenne a terméshozama. Mindez különösen az alma, az eper, a paradicsom és a mandula termesztését érintené drámaian, mely többek között ezen élelmiszerek drágulásához is vezetne. [1]
A terhelő tudományos bizonyítékok alapján az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) javaslatára 2013-ban az Európai Unió három neonikotinoid:

  • a Bayer-féle imidakloprid és klotianidin, valamint
  • a Syngenta fejlesztette tiametoxám

részleges tilalmát vezette be a méhek számára vonzó termények (repce, kukorica, napraforgó) esetén. A mai döntés ezt a korábbi tilalmat terjeszti ki minden szabadföldi felhasználásra, és kizárólag állandó üvegházakban engedélyezi ezen szerek alkalmazását.

Tudományos bizonyítékok igazolják: a méhgyilkos neonikotinoidok károsak

A méhgyilkos mezőgazdasági vegyszerek káros hatásairól sorra gyűlnek a tudományos bizonyítékok.

  • Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) 2018. február végén mutatta be jelentését, mely az említett neonikotinoidok hatásaival foglalkozó, 2013 óta megjelent kutatásokat összegzi. [2] Az uniós hatóság kijelentette: a tanulmányok többsége alátámasztja, hogy ezen szerek károsítják a házi-, a posz- és a vadméheket.
  • Szintén idén mutatta be szakmai összefoglalóját a neonikotinoidok és más felszívódó növényvédő szerek hatásait vizsgáló nemzetközi tudóscsoport. [3] A témában született 200 tanulmány eredményeit összefogaló jelentés alapján megállapítható, hogy ezen növényvédő szerek korántsem olyan hatékonyak, mint ahogy azt korábban gondolták – viszont a természetes ökoszisztémákat, a beporzó rovarokat károsító hatásaik miatt indokolt a betiltásuk. A tudósok a tanulmányok alapján továbbá kiemelik, hogy a neontikotinoidok kiválthatóak számos vegyszermentes védekezési móddal is, anélkül hogy ez gazdasági károkat okozna.

Mindezek mellett az Európai Parlament 2018. március elején fogadta el az Erdős Norbert európai néppárti EP-képviselő által jegyzett, a sajtóban „Mézjelentésként” elterjedt állásfoglalást. [4] A Greenpeace Magyarország üdvözölte a döntést, amely egyértelműen kimondta: be kell tiltani azon növényvédő szereket, köztük a neonikotinoid rovarölő szereket, melyek károsítják a méhek egészségét.

Tapasztalatok támasztják alá: nincs szükség a ma betiltott méhgyilkos vegyszerekre

Az agrovegyipar riogatása ellenére hazánkban sem okozott visszaesést a méhekre veszélyes neonikotinoidok kiváltása. [5] 2017 nyarán mutatták be továbbá azon független szabadföldi vizsgálatokat, [6] melyek hazai repceültetvényen is demonstrálták, hogy a méhcsaládok károsodnak, ha neonikotinoiddal csávázott földekre járnak. Mindez azt támasztja alá: egyáltalán nem indokolt, sőt káros ezen szerek hazai használata.
Jegyzetek
[1] A rovarbeporzás világgazdasági haszna a természetes rovarbeporzástól függő haszonnövények értéke alapján mintegy 265 milliárd euróra tehető. Természetesen ez nem a „valós” érték, hiszen, ha a természetes rovarbeporzás nagymértékben visszaszorulna vagy megszűnne, annak helyettesítése minden bizonnyal lehetetlenné válna, és ez a gyakorlatban végtelenül magassá teszi a tényleges értékét.
https://www.greenpeace.org/static/planet4-hungary-stateless/2018/10/ceea9a93-ceea9a93-mehpusztulas_greenpeace_osszefoglalo_20130408.pdf
[2]

[3]

[4] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-607.976&format=PDF&language=HU&secondRef=01
[5] http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Termesatlagrekordok-mehgyilkos-vegyszerek-hasznalata-nelkul/
[6]