Maradhattak elásott veszélyes hulladékok

Budapest, 2016. október 10. – A Greenpeace Magyarország tudomására jutottak információk, miszerint Gyömrőn és környékén elhagyatott veszélyes és nem veszélyes hulladékok okozhatnak szennyezést. Egy korábbi vizsgálat a határértéket több tízszeresen, más esetben több százszorosan meghaladó szennyezéseket talált a talajvízben; a rákkeltő vinil-klorid mennyisége pedig akár a határérték több tízezerszeresét is elérte. A szennyezést felmérő cég és a gyömrői vegyi üzem egykori dolgozói elásott hulladékról is beszélnek. Bejelentést tettünk a Pest Megyei Kormányhivatalnál, az ügyek kivizsgálását kérve.

A PEVDI, azaz a Pest Megyei Vegyi- és Divatcikkipari Vállalat legnagyobb, gyömrői gyára az 1950–60-as években kezdte meg a termelést. 1992-ben Pevdi Kft. néven privatizálták a vállalatot, ám ekkor nem rendelkeztek a környezetvédelmi kérdésekről – azaz a korábbi szennyezésről, az ottmaradt több száz tonnányi veszélyes és nem veszélyes hulladékról, megsértve a már akkor érvényes jogszabályokat is. Így, miközben a termelés tovább folyt, a hulladékok évtizedekig ott álltak kezeletlenül.

Az üzemben 2004. júliusban külön szennyezéssel járó baleset történt: kirepedt egy szabálytalanul tárolt 1000 literes hordó, melyből maró, irritáló hatású butil-akrilát gőz jutott ki a környezetbe. Végül 250 embert telepítettek ki ideiglenesen. A Pevdi Kft.-re 2 millió forintos bírságot szabott ki az ÁNTSZ a szabálytalanságok miatt.
Ezután Gyömrő polgármestere utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen a szakhatóságoknál: szállítsák el a gyár udvarán felhalmozódott, az akkori információk szerint több száz tonnányi veszélyes hulladékot. A Pevdi Kft. ugyanis nem vállalt felelőséget a területén a korábbi évtizedekben (még a PEVDI idején) odakerült veszélyes hulladékért, arra hivatkozva, hogy az már ott volt, mikor a tulajdonába került a területet.
2004-ben, a balesetet követő vizsgálatok során korábbi más jelentős környezetszennyezésekre is fény derült. A szomszédos lakókertek kútjaiban az emberi rákkeltő benzol a határérték 4,1-szerese; a szintén rákkeltő, mérgező triklór-etilén a 12-szeresében volt jelen. A szennyezés forrása a PEVDI-telep vegyszerekkel teli talaja volt. (További részletekért lásd az ügyet mindvégig nyomon követő helyi KIGYE környezetvédelmi egyesület híreit.)
Nem sokkal később a Pevdi Kft. csődöt is jelentett. 2010-ben sikerült olyan új tulajdonost találni, a Revdex Kft.-t, aki szerződött a Saubermacher-Magyarország Kft.-vel a veszélyes hulladék elszállítására és a terület megtisztítására.
2011. február 11-én az önkormányzat bejelentette, hogy „minden veszélyes hulladékot elvittek” a Pevdi-telepről – ez több mint 1000 tonna hulladékot jelentett. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a teljes környezeti kármentesítés még jó ideig eltarthat.
Sajnos később kiderült, hogy maradtak hulladékok a területen. Sőt nemhogy a kármentesítés, de még csak az ahhoz szükséges, a teljes szennyezettséget felmérő tényfeltárás sem készült el határidőre.
Ráadásul korábbi üzemi dolgozók azt állították, hogy az üzem területén a talajban 4-8 méteres mélységben további hulladékok vannak, illetve hogy a területről elszállított hordók egy része Gyömrő más részén lett elásva. Előbbit megerősítette 2015-ben a Saubermacher is. Ők a helyszíni szennyezettségfelmérés alapján javasolták a hatóságnak, hogy a meglévő szennyező források felkutatása érdekében kezdődjön meg az elásott veszélyes hulladékok keresése a Pevdi területén.
A Saubermacher továbbá kiemelte, hogy a terület épületeiben még található (feltételezhetően veszélyes) hulladék, amely bizonytalan összetételű; illetve hogy a jelenlegi tulajdonosnak a kárenyhítés folytatására nincs forrása.
A Saubermacher által 2012–13-ban végzett tényfeltárás szerint a talajvízben jelentős, a határértékeket nagyon jelentősen meghaladó mennyiségben vannak jelen mérgező anyagok. Többek között:

  • diklór-etilén, akár 270-szeres;
  • vinil-klorid (rákkeltő), akár több mint 10 000-szeres;
  • etil-benzol (lehetséges rákkeltő), közel 200-szoros;
  • tetraklór-etilén, több mint 80-szoros;
  • benzol (rákkeltő), közel 50-szeres mennyiségben a határértékekhez képest.

A talajvizen keresztül a szennyezés a környékbeli lakosok telkeinek kútjaiban is megjelent. Ha ezt a vizet fogyasztják, az közvetlenül, akut módon is károsíthatja az egészségüket. Hosszú távon pedig daganatkeltő kockázata van az ezen anyagoknak való kitettségnek.
2016-ban a Pest Megyei Kormányhivatal mint környezetvédelmi hatóság kötelezte a területen immár tevékenykedő Revdex Kft.-t, hogy végezze el a részletes tényfeltárást a talaj és a talajvíz szennyezettség teljes felmérése érdekében. Magyarán a terület még mindig szennyezett, és a szennyezettség mértéke és kiterjedtsége még nem ismert részletesen, ráadásul a területen még vannak veszélyes hulladékok is.
A Greenpeace Magyarország mindezen információk alapján 2016 szeptemberében az eset kivizsgálását kérte a Pest Megyei Kormányhivataltól.

FRISSÍTÉS: A Greenpeace 2016 novemberében a PEVDI körüli lakóházak kútjainak a szennyezettségét vizsgálta (nem akkreditáltan), 3 helyszínen.

A 3 mintából 2-ben a határérték alatt, de kimutathatóak voltak a kútvízben a PEVDI szennyezői (1,2-diklór-etilén és triklór-etilén). A területről északra lévő mintában azonban nem volt nyoma szennyezésnek.

A terület szennyezettségének pontos felméréséhez további részletes hatósági vizsgálatok szükségesek.

A Greenpeace javaslatai a szennyezés teljes felszámolására

  • A Kormányhivatal tegyen sürgős lépéseket az üzem területén található megmaradt veszélyes hulladék elszállítása érdekében.
  • A területen, illetve Gyömrő más részén a volt PEVDI-ből származó esetleges további veszélyes hulladékok felkutatása. Ha ezek valóban léteznek, akkor természetesen ezeket is el kell szállítani.
  • Részletes tényfeltárás és felmérés az üzem területére és az azon kívül esetlegesen érintett további területekre vonatkozóan, hogy pontosan megismerhessük a szennyeződéseket.
  • A talaj és a talajvíz megtisztítása a szennyezőktől.

A Greenpeace ebben az esetben is, mint minden hasonló esetben, sürgeti „a szennyező fizet” elv jogszabályba ültetését és alkalmazását.

Kapcsolódó dokumentumok