Budapest-Almásfüzitő, 2013. június 7.- Az elmúlt napokban a sajtóban többször is megnyugtatónak szánt hírek szerint az almásfüzitői vörösiszap-tározó és veszélyeshulladék- lerakó a magas gátak miatt az árvíz ellenére sem jelent veszélyt. A Greenpeace fontosnak tartja emlékeztetni: a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézete által készített tanulmány szerint „Az emberi hanyagság vagy természeti katasztrófa (földrengés, pusztító árvíz) komoly környezeti katasztrófához vezetne. Egy nagyobb baleseti esemény során a folyóba jutó vörösiszappal szennyezett vizek jelentős pusztítást okozhatnak a folyó élővilágában, és nagy távolságra eljutó lebegőanyagok a folyóparti települések ivóvízbázisát is elszennyezhetik.”

A rendkívül magas vízállás miatt különösen aggasztó az MTA FKI kiadvány két megállaptása:“„I-VI. tározók anyagát vízszigetelés kialakítása nélkül rakták le. A megfelelő műszaki védelem nélkül épült lerakókból a szennyezett vizek komolyabb akadály nélkül keverednek a talajvízzel és jutnak a Dunába.”„A különböző ártéri üledékekből felépülő felszín, a tározók átázó gátjai és a felszín közeli talajvíztől és az árvizektől képlékennyé váló vörösiszap veszélyeket hordozhat magában a tározók gátjainak állékonyságára nézve.”(Forrás: “A Katasztrófák tanulságai, szerk: Schweitzer Ferenc, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet tudományos tanácsadója, az előszót írta: Bakondi György. http://mta.hu/mta_hirei/foldtudomanyi-kutatasok-szerepe-a-katasztrofamegelozesben-es-elharitasban-129610/) 
Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője kijelentette: „A tározóba hordott mérgező anyagok mennyiségének növekedésével a kockázat folyamatosan nő. Ha jelen árvíz során nem is történik katasztrófa, akkor sem garantálható a Dunát veszélyeztető vörösiszap tározó gátjainak hosszú távú stabilitása. Vagyis a veszélyes vörösiszap és a cég által a tetejére hordott milliónyi tonna mérgező anyag tovább fenyegeti Budapest ivóvizét. A Greenpeace ezért továbbra is azt követeli, hogy több veszélyes hulladék ne kerüljön a tározóba és minél hamarabb számolják fel ezen tározókat.”
Mint ismeretes Almásfüzitőn, közvetlenül a Duna-parton a Tatai Zrt. arra kapott engedélyt, hogy a régi vörösiszap tározókra évi több mint 100 ezer tonna, mintegy 160 féle veszélyes hulladékot hordjon, melyből álltásuk szerint komposztot késztenek, bár nyilván fizikai képtelenség például nehéz fémek komposztálása. Az így kialakított toxikus anyagokat tartalamzó keverék a szigeteletlen tározókból a Dunába szivárog. Miután a Greenpeace tiltakozását a hazai hatóságok elutasították, az uniós jogszabályokat is sértő gyakorlat felfüggesztéséért a zöld szervezet Brüsszelhez fordult. Az uniós vizsgálat jelenleg is folyamatban van.