Budapest, 2018. október 19. – A Greenpeace Magyarország 2018 októberében mintákat vett a rendkívül alacsony vízállású Duna medréből a volt Óbudai Gázgyár mellett. Az alacsony vízállás során jól láthatóan szennyezett víz szivárgott a talajból a Dunába. A mérési eredmények kimutatták: egyes rákkeltőnek minősített szennyezők több százszorosan, más súlyos mérgek pedig több ezerszeresen haladták meg a talajvízre megengedett határértéket. [1] A környezetvédő szervezet követeli, hogy sürgősen kezdődjön meg a sok éve elmaradó teljes kármentesítés, és a hatóságok lépjenek fel a Dunába ömlő illegális szennyezés ellen.

A volt Óbudai Gázgyár több mint hét évtizedes működése alatt a gáz tisztításának melléktermékeként keletkezett, szerves vegyületeket, cianidot, arzént és egyéb fémeket tartalmazó gázmasszának a gázgyár területén történő illegális elásásával közel 200 ezer tonnányi talajt szennyeztek el. A lerakott veszélyes hulladék már évtizedek óta szennyezi a talajvizet és a talajt, és alacsony vízállás esetén a Dunába ömlik. A helyzet jelenleg olyan súlyos, hogy a gázmassza már a Budapest számára létfontosságú ivóvízbázisokat is veszélyezteti.

A Greenpeace Magyarország ezért a lakosság védelmében a helyszínre vonult, hogy mintákat vegyen a Dunába szivárgó vízből és az alatta lévő Duna-mederből. [2] A mintákat akkreditált laboratóriumban vizsgálták be különböző szerves szennyezőkre és fémekre.

Már a korábbi mérések is jelentős határérték-túllépést mutattak több szennyező anyag esetén is [3], ám a jelenlegi mérés rendkívül magas szennyezést mutatott a rákkeltő naftalinokból, valamint a mérgező policiklusos aromás szénhidrogénekből (PAH) és a rákkeltő benzolból.

  • Egészségkárosító naftalinok: a két, naftalinokra vizsgált mintából az egyikben 75, míg a másikban 400 µg/l (mikrogramm/liter) feletti volt a naftalinok koncentrációja. Ez nagyon jelentősen túllépi a talajvízre megengedett határértékeket, melyek talajvízre literenként 2 µg-ot, a felszíni vizekre literenként évi 2,4 µg-ot engednek meg. [4]. A naftalin „valószínűleg emberi rákkeltő” besorolású.
  • Mérgező PAH-ok: teljes koncentrációjuk 157, illetve 238 µg volt literenként, míg a talajvizekre megengedett határérték 2 µg. Egyes PAH-ok esetében még jelentősebb volt a határérték-túllépés. Az acenaftén koncentrációja több mint 3000-szeresen haladta meg a talajvízre megadott értéket. [5]
  • Rákkeltő benzol: 66,7 µg/l volt a legmagasabb mért koncentráció, míg a talajvizekre megadott határérték 1 µg.
  • Idegrendszerre káros xilolok: a legmagasabb mért érték 262 µg/l volt, míg a talajvízre megadott határérték 20 µg/l.
  • Rákkeltő arzén: az egyik mintában 57,7 µg/l volt a szintén rákkeltő arzén koncentrációja, mely ugyancsak többszörösen lépi túl a talajvízre megadott 10 µg/l-t és a felszíni vizekre megengedett 20 µg/l-t.

Az ilyen anyagok felszíni vizekbe jutását eleve minden áron meg kell akadályozni az uniós szabályozás és a vonatkozó magyar jogszabály [4] szerint is.

A Greenpeace Magyarország 2011 óta [6] rendszeresen felhívja a figyelmet az egészségre és környezetre káros szennyezésre, és többször kérte a hatóságok intézkedését. A jelenlegi elborzasztó állapotokról az Index.hu újságírói értesítették a Greenpeace Magyarországot.

Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyianyag-szakértője szerint „teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy ilyen mértékű szennyezés éri a Dunát. A kármentesítést sok éve meg kellett volna kezdenie az NKM Földgázszolgáltatónak (a volt Fővárosi Gázműveknek).”

A Greenpeace Magyarország azonnali intézkedést vár a hatóságoktól, és felszólítja az illetékes szerveket: sürgősen hozzák nyilvánosságra a kármentesítési terveket, ütemezéssel, határidőkkel, és a szennyezők felelősségre vonásával.

A Duna súlyos szennyezését bizonyító mérési eredményekről a Greenpeace Magyarország bejelentést tesz a területileg illetékes kormányhivatalnak és a vízügyi hatóságnak, továbbá kéri ezen szervek mielőbbi intézkedését a szennyezés megszüntetése érdekében. A környezetvédő szervezet emellett tájékoztatta a Fővárosi Vízműveket, valamint a kerületi önkormányzatot is a vízpart és a vízbázis szennyeződéséről.


Képek: 

A teljes mérési jegyzőkönyv itt olvasható. 

 

 

Jegyzetek:

[1] 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900006.kvv

[2] A mintákat közvetlenül a Duna-parton a kilátszó mederből vették a Greenpeace munkatársai, nem akkreditáltan. Az 1a minta vételének pontos koordinátái: 47°33’41.4″N 19°03’34.1″E. A 2a mintát ettől a ponttól 10 méterre északra, míg az 1b-t az 1a mellett vették egy másik kifolyásból.

[3] A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KDVKTVF) 2009 októberi mérési eredményei alapján a talajban:

  • A cianid mindhárom mérési pontban meghaladta a határértéket.
  • Az arzén és az ólom mennyisége hatszorosa volt a megengedett határértéknek.
  • Határértéken túli eredményt mutattak ki az etil-benzolból, a xilolokból és a naftalinokból is egy vagy több mérési ponton.
  • A talajban a cink, a higany és a THP (C5-C40) szintén túllépte a szennyezettségi határt.

2008 októberében a KDVKTVF méréseket végzett egy bejelentés nyomán, mivel alacsony vízállás esetén a dunai oldalon elszíneződött víz folyt a Dunába. A mérések eredményei alapján a fentebb említett szennyezők minden esetben többszörösen túllépték a megengedett határértékeket.

[4] 10/2010. (VIII. 18.) VM-rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000010.vm

[5] Pár kiemelt PAH-szennyező maximális mért koncentrációja:

PAH Maximális mért koncentráció a 2 mérésből (µg/l) 6/2009 szerinti felszín alatti víz határérték (µg/l)
Acenaftilén 26,9 0,2
Acenaftén 167 0,05
Fluorén 32,5 0,05
Fenantrén 20,5 0,1
Antracén 0,62 0,05
Fluorantén 0,56 0,1
Pirén 0,21 0,1

 

[6] Környezetvédő civil szervezetek válasza Tarlós István Fehér könyvére https://www.levego.hu/hirek/2011/07/kornyezetvedo-civil-szervezetek-valasza-tarlos-istvan-feher-konyvere

Abandoned Toxic Waste Dumps in Hungary. © Bence Jardany
Állj ki a legveszélyesebb hazai méregtelepek felszámolásáért

Küzdjünk együtt azért, hogy mérgektől mentes környezetet hagyjunk gyermekeinkre.

Cselekszem