Vandaag ging het kort geding van Greenpeace tegen de Staat van start – een spoedprocedure, omdat er haast is.

Hoeveel haast, dat lieten we tijdens de rechtszaak zien met een video, opgenomen in het natuurgebied Vijftig Bunder in Noord-Drenthe, waarin een bezorgde boswachter opsomt hoe schrijnend én noodlijdend de situatie is.

Deze boswachter is niet de enige die zich veel zorgen maakt, bepleitten we vandaag in de rechtszaal. Duizenden bezorgden burgers tekenden een petitie van Greenpeace, en veel verschillende organisaties – waaronder boerenorganisaties als Caring Farmers, de Federatie van Agro-Ecologische Boeren, Stichting Demeter en de Caring Vets en Doctors – sloten zich als medestander bij ons aan. “Hier staan we dus niet alleen namens milieuorganisaties, maar ook namens een brede maatschappelijke beweging”, benadrukte de advocaat vandaag. Een aantal van de medestanders was aanwezig in de rechtszaal, evenals bezorgde ecologen.

Foto: Jaap Scheeren

De teloorgang is onmiskenbaar

In haar pleidooi vandaag stelde onze advocaat dat de Staat zich niet houdt aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Concreet staat in dit kort geding de ‘Rode Lijst’ van 16 habitattypen en leefgebieden centraal. Deze ‘Rode Lijst’ bevat de meest kwetsbare natuur die op omvallen staat en voor eind 2025 zou moeten worden gered. “De teloorgang is onmiskenbaar en de wettelijke doelstellingen schieten momenteel te kort,” stelde ze. “En het doorschuiven van de last naar de provincies staat een adequate aanpak in de weg.”

De landsadvocaat wierp in zijn pleidooi op dat sinds de jaren 80 de stikstofneerslag al flink is teruggedrongen. Wel benadrukte ook de Staat dat zij zich, net als Greenpeace, zorgen maakt over de staat van de natuur. Maar, zo stelde de landsadvocaat: “Daarom zijn ook al miljarden uitgetrokken voor maatregelen.” De Staat stelt dat de eis van Greenpeace feitelijk onmogelijk is, maar kwam niet met alternatieve voorstellen van wat wel haalbaar is.

Kom in actie

Wil jij medestander worden in de bodemprocedure van de natuurzaak?

Ik Sluit Me Aan

De voegende partij, Stichting Stikstofclaim, die de intensieve veehouderij vertegenwoordigt, probeerde net als de Staat te bediscussiëren of een kort geding past bij de complexiteit van dit vraagstuk. Ook stelde hij: “Er worden door de boeren al veel maatregelen genomen”. Een ervaringsdeskundige namens Stichting Stikstofclaim vertelde hoe boeren momenteel met hun rug tegen de muur staan en behoefte hebben aan een duidelijk beeld van de toekomst. De rechter viel hem bij en gaf daarin ook aan dat dit de intentie is van Greenpeace.

Dáár moet de lat liggen

De advocaat van Greenpeace benadrukte tijdens de zitting de zorgen die er leven te begrijpen, en stelde dat Greenpeace kritisch is op het systeem, en niet op de individuele boer. Ze vervolgde: “Sinds het jaar 2000 is het aantal boeren in Nederland bijna gehalveerd door de schaalvergroting en intensivering. De overheid moet veehouders die willen stoppen op een rechtvaardige manier compenseren en groene boeren beschermen. Ook moet de Staat de verslechtering van de natuur temperen door zich te houden aan de eigen wetten en toetsen aan de Europese richtlijn. Dáár moet de lat liggen.”

Op 6 juni volgt de uitspraak.

Kom in actie!

Wil jij medestander worden in de bodemprocedure van de natuurzaak?

Meer medestanders

Deze stap naar de rechter wordt ondersteund door de Caring Movement (Caring Farmers, Doctors and Vets), Mobilisation for the Environment (MOB), SoortenNL, Vereniging Milieudefensie, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Update: Sinds de dagvaarding zijn ook Stichting Demeter en Stichting Natuurbeschermingswacht medestander geworden.

Zij ondersteunen de rechtszaak, maar zijn geen mede-eiser.

“Grote vervuilende bedrijven zoals de Rabobank hebben jarenlang veel geld verdiend ten koste van de natuur. De overheid heeft niet ingegrepen, terwijl die de plicht heeft onze leefomgeving te beschermen. Het is tijd om onze belangen weer vooraan te zetten en de natuur te beschermen in plaats van multinationals.”
– Donald Pols, directeur Milieudefensie

“Onze natuur staat onder druk. Door een combinatie van stikstof, verdroging, versnippering en slechte waterkwaliteit dreigen we belangrijke leefgebieden van dieren en planten kwijt te raken. Als we nu volop inzetten op natuurherstel dan helpt dit ook bij de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat. We hebben geen tijd te verliezen en daarom steunt het Wereld Natuur Fonds deze rechtszaak.”
Kirsten Haanraads, Wereld Natuur Fonds (WWF-NL)

“SoortenNL staat voor de best beschikbare informatie over de aantalsontwikkeling van in het wild levende planten en dieren en maakt deze informatie beschikbaar voor publieke voorlichting en educatie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, ontwikkeling en bescherming van natuur en de ontwikkeling en evaluatie van overheidsbeleid. Wij steunen de zaak tegen Greenpeace omdat we in onze data zien dat de natuurkwaliteit al tientallen jaren achteruit gaat én omdat de overheid herhaaldelijk wetenschappelijke onderzoeken naast zich neerlegt.”
– Sander Turnhout, strategisch adviseur, SoortenNL

Organisaties die medestanders willen worden, kunnen mailen naar [email protected].

We zullen dan snel contact opnemen en toelichten wat het betekent om medestander te zijn.

Lees meer over het probleem van de stikstofuitstoot, de oorzaken en de oplossingen: