Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 15 listopada br. uznał, że właściciel kopalni węgla brunatnego Tomisławice działającej od 2008 roku w woj. wielkopolskim ma obowiązek przygotowania raportu środowiskowego dla planowanej rozbudowy odkrywki. Odrzucił tym samym zażalenie PAK Kopalni Węgla Brunatnego “Konin” na postanowienie wydane w tej sprawie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Dzięki temu zostanie przeprowadzona kolejna ocena oddziaływania odkrywki na środowisko z uwzględnieniem m.in. głosu strony społecznej.
W ocenie Greenpeace, będącego stroną w postępowaniu, szereg aspektów działalności odkrywki Tomisławice ma ogromny negatywny wpływ na środowisko. Szczególne zaniepokojenie budzi zrzucanie ścieków kopalnianych do rzek Pichny i pośrednio Noteci oraz jeziora Gopło, jak również oddziaływanie wspólnego leja depresji odkrywek Tomisławice i Lubstów na dolinę Noteci, powodujące niezależne od warunków atmosferycznych osuszenie terenów. Co gorsza, w trakcie postępowania wyszło na jaw, że eksploatacja węgla brunatnego jest od lat prowadzona w sposób niezgodny z raportem środowiskowym z 2007 r., który był podstawą wydania zgody na budowę kopalni Tomisławice.

Dotychczasowe efekty 8-letniego funkcjonowania odkrywki Tomisławice są zatrważające. Noteć zatruta na jednym odcinku, całkowicie osuszona na innym – to modelowy przykład tego, jak górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego niszczy środowisko, można by tam zajęcia terenowe dla studentów robić. Jeśli PAK chce tę odkrywkę rozbudowywać, to ocena oddziaływania na środowisko jest wręcz koniecznością – stwierdził dr hab. Leszek Pazderski, ekspert Greenpeace ds. polityki ekologicznej.

Podobnego zdania jest Komisja Europejska, która w czerwcu br. wezwała Polskę do usunięcia naruszenia prawa unijnego i zmiany obecnej decyzji środowiskowej dla odkrywki Tomisławice. Komisja stwierdziła m.in., że model hydrogeologiczny użyty przed laty do określenia wpływu odkrywki na wody powierzchniowe i podziemne był nieprawidłowy, a zasięg leja depresji odkrywki okazał się znacząco niedoszacowany. Oznacza to, że istnieje realne zagrożenie negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Jezioro Gopło i Ostoja Nadgoplańska oraz naruszenia przepisów dyrektyw siedliskowej i ptasiej.

Odkrywka Tomisławice to chybione przedsięwzięcie. Szkody w środowisku, zrujnowane rolnictwo wszystko by wydobyć węgiel, którego spalanie powoduje zmiany klimatu i szkodzi naszemu zdrowiu. A przecież w zasięgu ręki są nowoczesne, coraz bardziej opłacalne sposoby produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dodał dr hab. Pazderski.

Decyzja GDOŚ dostępna tutaj: http://bip.gdos.gov.pl/files/obwieszczenia/93655/Zawiadomienie-GDO%C5%9A-DOO%C5%9A-D%C5%9AI.4235.7.2017.mc.6.pdf